Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Eestimaa Vastastikune Kinnituse Selts - EAA.3761
Estländischer gegenseitiger Versicherungsverein
Эстляндское общество взаимного страхования
Eestimaa Vastastikuse Tulekindlustusselts; Verein zu gegenseitiger Versicherung gegen Feuergefahr auf dem flachen Lande in Estland

Ajalugu

Eestimaa kubermangu kinnisvaraomanike tulekahjude vastu kindlustamise selts.
Asutati 1852. a Eestimaa Vastastikuse Tulekindlustusseltsi nime all (Verein zu gegenseitiger Versicherung gegen Feuergefahr auf dem flachen Lande in Estland). Seltsi juhtorganid olid üldkoosolek, juhatus ja revisjonikomisjon. Juhatus asus Tallinnas.
11.07.1893 kinnitati uus põhikiri. Kuna seltsi tegevus laienes ka muudele kindlustusliikidele, muudeti nimi Eestimaa Vastastikuseks Kinnitusseltsiks.
07.10.1919 registreeris põhikirja Tallinna-Haapsalu rahukogu. 08.06.1920 otsustas
peakoosolek seltsi likvideerida, varad ja kohustused võttis üle Eestimaa kindlustusaktsiaselts EKA (vt *kindlustuse aktsiaseltsid).

Materjal

Liikmete kindlustusavaldused (1856–1902); kindlustuste registrid (1859–1923); protokollid, aktid, aruanded ja kirjavahetus (1853–1920); nimekirjad (1895–1905); kahjude registrid (1853–1920); kindlustuste registrid (1853–1920); raamatupidamisraamatud ja -dokumendid (1853–1920), liikumata ja liikuva varanduse kindlustamise žurnaalid (1857–1920); registratuurraamatud (1895–1920).

Seadused

EAA 3761-1-753. Eestimaa Vastastikku Kinnituse Seltsi põhjuskiri. [1919].
EAA 3761-1-627. Устав Эстляндского общества взаимного страхования. Ревель 1911.