Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Baltimaade Vastastikune Elukindlustusselts - EAA.989
Baltische gegenseitige Lebensversicherungsgesellschaft
Балтийское взаимное общество страхования жизнии

Ajalugu

Kindlustusselts, mille vahendusel said Eesti- ja Liivimaa aadlikud sõlmida elu- ja pensionikindlustuslepinguid.
Põhikiri kinnitati 25.11.1912. Põhikirja järgi oli seltsil õigus avada agentuure ja osakondi
kogu Vene impeeriumis.
Seltsi juhtorganid olid üldkoosolek, järelevalvenõukogu ja valitsus. Liikmeskonna
moodustasid osanikud ning elu- või pensionikindlustuslepingu sõlminud.
Asutamiskoosolek peeti 24.05.1913 Tallinnas. 13.06.1921 otsustas üldkoosolek seltsi
likvideerida. Moodustati likvideerimiskomisjon, mis töötas 1939. a-ni.
Seltsi varad ja kohustused võttis üle Eestimaa kindlustusaktsiaselts EKA (vt *kindlustuse aktsiaseltsid).

Materjal

Asutamiskoosoleku protokoll; üldkoosolekute protokollid (1914–1921); osanike ja liikmete nimekirjad (1913–1921); kindlustustingimused (1913–1914) ja -toimikud (1915–1921); kirjavahetus (1913–1921); raamatupidamisdokumendid (1914–1920); likvideerimiskomisjoni koosolekute protokollid ja kirjavahetus (1921–1939).

Seadused

RT 1921, 61, 94.
Projekt eines Statuts der baltischen gegenseitigen Lebensversicherungsgesellschaft. Reval 1910.
Statut der baltischen gegenseitigen Lebensversicherungsgesellschaft in Reval. Reval 1913.