Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Eesti Noorsoo Karskusliit - EAA.2223

Ajalugu

Karskustööga tegelevaid noorsoo-organisatsioone ja rühmitusi koondanud ühendus.
Asutati 06.04.1923 Tartus peetud teisel noorsoo karskuskongressil, kus võeti vastu ka
liidu põhikiri. Liikmeks võisid astuda kõik noorsoo karskusorganisatsioonid ja täiskarskuse alusel töötavad noorsoo-organisatsioonid, noorsoo-organisatsioonide karskusosakonnad, sektsioonid ja grupid, üliõpilaste karskusorganisatsioonid ja täiskarskuse alusel töötavad üliõpilasorganisatsioonid. Asutamisaastal kuulus liitu 27 noorsoo karskusorganisatsiooni u 3400 liikmega.
Liidu kõrgemaks võimuks oli kongress, kongresside vaheajal juhtis tegevust asemikekogu, mille eesotsas oli juhatus. Juhatus asus Tartus.
Eesti Noorsoo Karskusliit korraldas noorsootöötajate kursusi ja kongresse ning noorte
suvepäevi, andis välja karskusteemalist ja tervislikke eluviise propageerivat kirjandust.
Aastatel 1924–1929 ilmus aastaraamat „Noorusjõud“, 1924–1940 häälekandja Kevadik.
Tegutses kuni 1939. a-ni *Eesti Karskusliidu juriidilisel vastutusel. Alates 1939. a-st
muudeti *Eesti Karskusliidu osakonnaks.

Materjal

Põhikirjad ja kodukorrad (1923–1939); noorsoo karskuskongresside protokollid (1922–1937); eelarved ja aruanded (1930–1933) nimekirjad ja kirjavahetus (1930–1938); noorsoo karskuskongresside häälekandja Kartsumdi (1928–1932).
Asemikekogu koosolekute protokollid (1929–1938); volitused III-st asemikekogu koosolekust osavõtuks (1925); nõukogu kirjavahetus (1939).
Juhatuse koosolekute protokollid (1923–1935); töökavad, eelarved ja aruanded (1924–1940); tegevuse ülevaade (1936), aruanded liikmesorganisatsioonide (1925–1939) ja karskusinstruktorite (1928–1931) tegevuse kohta; ringkirjad ja teated (1923–1937); liikmesorganisatsioonide (1928–1939), noorsoo karskusorganisatsioonide liikmete (1925–1936) ja toetajaliikmete (1923–1931) nimekirjad; ankeedid ja küsitluslehed alkoholi tarvitamise (1912) ja noorsoo karskusorganisatsioonide kohta (1923); karskustõotuse andjate allkirjad (1924); karskusteemalised käsikirjad (1924–1938); võistlustööd (1922–1936);
ajaleheväljalõiked noorsooliikumise kohta (1920–1932); kirjavahetus (1923–1939);
toimikud ürituste kohta (1928–1939); liikmesorganisatsioonide toimikud (1923–1939).
Noorte karskustoimkondade ja õpilaste karskusringide materjalid; registratuurraamatud (1924–1931); kassaraamatud (1925–1936).
Revisjonikomisjoni koosolekute ja revisjoniprotokollid (1926–1932).
Ühistegevustoimkond: kodukord (1930); ringkirjad ja kirjavahetus (1930–1932); ankeedid koolikooperatiivide tegutsemise kohta (1931).
Maletoimkonna kirjavahetus (1931).
Esperantotoimkond: ankeedid ja kirjavahetus esperanto õppimise, õpetamise ja levimise kohta.
Kodumaa Tundmaõppimise Harrastustoimkonna kirjavahetus liikmesorganisatsioonidega (1937–1939).
Käsiraamatukogu raamatute nimekiri ja kataloog; õpperingide keskraamatukogu raamatute laenutamise registrid (1924–1931).
Ajakirja Kevadik toimetus: artiklite käsikirjad (1926–1939); joonistused (1930–1939); ajakirjaväljalõiked (1924–1939); tellimislehed (1926–1937) ja nimekirjad liidu väljaandel ilmunud kirjanduse kohta (1922–1928); ajakirja tellijate ja levitajate raamat (1924–1925) ja nimekirjad (1928–1940); seinaleht Kevadik; kirjavahetus (1924–1940); arveraamatud (1927–1931).
Noorsooliikumise keskarhiiv: nimistud ja kuulutused; käsitsi paljundatud noorsooajakirjad jm väljaanded; fotod.

Seadused

Eesti Noorsoo Karskusliidu põhikiri: vastuvõetud Teisel Üleriigilisel Noorsoo Karskuskongressil 6. aprillil 1923. a. Tartus. [Tartu: Eesti Noorsoo Karskusliit, 1923].

Kirjandus

Eesti Karskusliit 1906–1931. Koostanud Eduard Kubjas. Tartu 1931.
100 aastat karskusliikumist Eestis 1889–1989. Koostanud Erki Silvet. Tallinn: Eesti Raamat, 1989.