Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Elva Suvituskoha Korralduse Selts - EAA.617
Общество содействия благоустройству дачной местности Эльва

Ajalugu

Selts, mille ülesandeks oli hoolitseda Elva ja selle lähiümbruse heakorra eest ning edendada kohalikku kultuuri ja haridust.
Asutati 1910. a.
Elva Suvituskoha Korraldamise Seltsi põhikiri registreeriti 18.02.1922 Eesti Vabariigi
siseministeeriumis. Põhikirja kohaselt juhtisid seltsi tegevust peakoosolek, juhatus ja eriülesannete tarbeks moodustatud toimkonnad.
Seltsi tegevus lõpetati ENSV Rahvakomissaride Nõukogu 09.10.1940 määruse alusel.

Materjal

Liikmete nimekiri (1910–1912); kassaraamat (1922–1940).

Seonduv aines

ERA 14-9-1463. Elva Suvituskoha Korraldamise Seltsi registreerimise toimik, 1922.

Seadused

ENSV Teataja 1940, 24, 270.