Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Pärnu Kalmistu Kaunistamise Komitee - EAA.4557
Pernauer Kirchhofs-Comite
Пярнуский комитет по благоустройству кладбища

Ajalugu

Pärnu linna luteriusu kalmistute korrashoiu ja matuseplatside müügiga tegelenud komitee.
Asutati 1832. a. Tegeles matuseplatside müügi ja kaardistamisega, hauakaevajate, aednike jt ametissevõtmisega ning kalmistute hooldustööde korraldamisega. Komiteesse kuulusid Pärnu Eliisabeti ja Pärnu Nikolai koguduse ning linna esindajad.
Raha kalmistute ülalpidamiseks saadi põhiliselt matuseplatside müügist, linn toetas
ehitusmaterjalidega.
Tegevuse lõpetamise aeg teadmata.

Materjal

Matmispaikade väljaandmise raamatud (1843–1941) ja nimestikud (1914); protokollid (1832–1940); kassaraamatud ja arved (1863–1938); kirjavahetus (1911); plaanid ja skeemid.