Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Eesti Aleksandrikooli peakomitee - EAA.5283
Das Hauptkomitee der estnischen Alexanderschule
Главный комитет Эстского Александровского училища

Ajalugu

Eesti õppekeelega kõrgemat tüüpi kooli asutamiseks vajaliku kapitali kogumiseks rajatud organisatsiooni juhtorgan.
Eestikeelse kõrgemat tüüpi (umbes *kreiskooli õppekavaga) õppeasutuse (Eesti Aleksandrikooli) loomise mõte tekkis 1862. a Viljandimaa talupoegade hulgas. 1863. a esitati ametivõimudele kooli asutamise taotlus ja valiti toimkond põhikirja ning õppekava koostamiseks.
14.08.1869 kinnitas keiser loa raha korjamiseks. 07.07.1870 asutati rahakogumise ja kooli asutamise mõtte propageerimise koordineerimiseks 13-liikmeline peakomitee eesotsas president Jakob Hurdaga. Peakomiteele allusid abikomiteed. 1871. a andis Venemaa siseminister loa peakomitee ja loodavate abikomiteede tegevuse alustamiseks. Aastal 1883 oli abikomiteesid kokku 146. Abikomiteed pidid kogutud raha saatma iga poolaasta lõpul peakomiteele. Peakomitee ja abikomiteede esindajad pidasid igal aastal ülemaalise nn suurkoosoleku.
1883. a tagandati J. Hurt sisetülide tagajärjel peakomitee esimehe kohalt. 22.12.1884 lõpetas siseminister pea- ja abikomiteede tegevuse.
1884. a valiti Eesti Aleksandrikooli ürituse jätkamiseks 25-liikmeline komisjon eesotsas Johann Köleriga. 29.09.1887 otsustati kõrgema eestikeelse talurahvakooli asemele luua venekeelne *linnakool.
Eesti Aleksandrikool avati 1888. a, üheks õppeaineks oli ka eesti keel. Samal aastal likvideeriti lõplikult Eesti Aleksandrikooli organisatsioon.

Materjal

Eesti Aleksandrikooli põhikirja ja õppeplaani projektid, Härjanurme valla abikomitee põhikiri (1880). Peakomitee ringkirjad, teadaanded ja üleskutsed (1875—1880), kirjavahetus asutuste ja isikutega (1878—1882). Pea- ja abikomiteede koosolekute ja tegevuse revideerimise protokollid (1877—1881). Abikomiteede aruanded (1874—1881). Peakomitee rahalised aruanded ja kassadokumendid, Aleksandrikooli eelarve projekt.

Seonduv aines

EAA f 622 — Haridusdokumentide kollektsioon, s 4-10a; f 373 — Viljandimaa 2. jaoskonna talurahvaasjade komissar, s 398, 524; f 949 — Tartu sillakohus, s 1141; f 950 — Võru sillakohus,
s 241, 236, 625; f 951 — Pärnu sillakohus, s 1872, 1873; f 1185 — Liivimaa Üldkasulik ja Ökonoomiline Selts, s 610, 611, 635, 636, 643; f 1858 — Tartu Eesti Põllumeeste Selts, s. 113, 130, 138, 144, 158.
EKM EKLA f 11 ja f 12 — Eesti Aleksandrikool; f 13 — Eesti Aleksandri Linnakool.

Seadused

ПСЗ II nr 47377 (14.08.1869), ПСЗ III nr 4725 (29.09.1887).

Kirjandus

Hans Kruus. Eesti Aleksandrikool. Tartu: Noor-Eesti, 1939.