Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Viljandi kooliühing - EAA.2009
Felliner Schulverein
Феллинское училищное общество

Ajalugu

Viljandi saksa kooli õpilastele õppimiseks vajalike võimaluste ning tingimuste loomiseks ja edendamiseks asutatud ühing.
Liikmeskond koosnes peamiselt kohalikest sakslastest ja jagunes tegev- ja auliikmeteks. Esimesed olid liikmemaksukohuslased. Rahalised vahendid saadi liikmemaksudest, korjandustest, annetustest, ühingu kapitalilt laekuvatelt protsentidelt.
Ühingu kõrgeimaks organiks oli üldkoosolek, tegeliku asjaajamise eesotsas oli kolmeks aastaks valitud viieliikmeline juhatus (esimees, tema asetäitja, saksa kooli direktor, laekur ja sekretär). Korrektset majandamist jälgis revisjonikomisjon.

Materjal

Põhikirjad (1912), koosolekute protokollid ja liikmete nimekiri (1912—1915), kirjavahetus ja aruanded (1912—1915).

Seonduv aines

EAA f 2024 — Viljandi saksa erareaalkool, 524 s, 1906—1939.

Seadused

EAA 2009—1—1. — Satzungen des Felliner Schulvereins. Viljandi, 1912.