Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Tartu saksa eragümnaasiumi ülalpidamise ühing - EAA.2765
Verband zum Unterhalte des Dorpater deutshen Privatgymnasiums
Oбщество содержания Дерптской (Тартуской) частной гимназии

Ajalugu

Tartu I järgu saksa eragümnaasiumi (seejärel kuulus kool Rudolf von Zeddelmannile) majandamiseks loodud ühing.
Teisi nimetusi — Tartu Saksa Kooliselts.
Asutati 13.08.1875.
Ühingu eesmärgid: koolile ja selle õpilastele majandusliku abi osutamine, kooli- ja internaadihoone muretsemine ning hoonete eest hoolitsemine, õppetööks vajaliku inventari hankimine, majanduslikult vähekindlustatud õpilaste eest õppemaksu tasumine, õpilastele rahaliste toetuste määramine, õpetajate töölevõtmine. Eesmärkidest tulenevate ülesannete täitmiseks saadi vahendeid liikmemaksudest, annetustest, ühingule kuuluva vara intressidest, avalike ürituste korraldamisest saadavatelt tuludelt. Ühingu liikmeks võis olla iga täisealine isik. Liikmeskond valis eestseisuse ja kolmeliikmelise revisjonikomisjoni.
Lõpetas tegevuse 1939. a.

Materjal

Põhikirjad (1907, 1921), nõupidamiste protokollid (1875—1889, 1907—1938). Koosolekukutsete päevik (1921—1924). Kirjavahetus koolimaja ümberehitamise (1880—1892) ja loengute korraldamise (1902—1913) kohta. Seltsi liikmete nimekirjad (1907—1913), obligatsioonide omanike nimekirjad (1894—1925). Ühingu tegevusaruanded (1907—1912). Kindlustusakt ja kirjavahetus Magasini tn 3/5 koolihoonete omandiõiguse küsimuses (1921—1926), majaelanike nimekirjad (1920—1935). Koolimajja elektrivalgustuse sisseseadmise plaanid (1905—1924). Inventari nimekirjad (1880—1896; 1925, 1936). Leping õpilaste internaadi asutamise kohta (1927—1928) ja internaadi laoraamat (1927—1928). Kassaaruanded (1925—1932).

Seonduv aines

EAA f 1872 — Tartu saksa eragümnaasium, 649 s, 1875—1939.

Seadused

EAA 2765—1—1, l. 1-6. — Statut des Schulvereins zur Unterstützung der seit dem 13. August 1875 in Dorpat bestehenden ehemaligen "Dorpater Privat-Knabenanstalt" I ordnung, gegenwärtig Rudolf von Zeddelmann's Privat-Lehranstalt.