Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Tartu Ressource selts - EAA.614
Ressource Gesellschaft
Общество „Рессурс“

Materjal

Põhikirjad (1851–1931); kodukord (1930?); koosolekute protokollid (1932–1939); liikmete nimekirjad (1935–1937?); kirjavahetus (1932–1940); ringkirjad (1932–1940); meeskoori ja orkestri teoste nimekiri (1890?); kinnisvara ostu-müügi lepingud (1876–1940); üürilepingud (1936–1940); asendiplaanid (1881); kindlustuspoliisid (1936–1940); võlakirjad (1939–1940); templijäljendid; raamatupidamisdokumendid (1936–1940).

Seonduv aines

ERA 14-9-67. Toimik „Ressource“ klubi registreerimise kohta, 1919–1920.

Seadused

Statuten der Gesellschaft der Ressource in Dorpat. Dorpat 1852.
EAA 614-1-1, lk 7–9. Ressource seltsi põhikiri. 1931. [Käsikiri].