Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Tartu ülikooli juures asuv Lilli Suburgi mälestuskapitali valitsus - EAA.1620

Ajalugu

Sihtasutus eesti soost puudustkannatavate naisüliõpilaste toetamiseks.
Kapitalile panid 1923. a aluse Eesti Naisüliõpilaste Selts ja ENÜS Ilmatar, algselt oli selle suurus 50 000 marka. Toetust oli võimalik saada alates teisest ülikoolis õppimise aastast protsendita laenu näol. Toetussumma tuli tagasi maksta viie aasta jooksul pärast ülikoolist lahkumist. Abiraha kasutamist juhtis viieliikmeline toimkond. Üldist asjaajamist korraldas toimkonna liikmetest valitud juhatus.
Sihtasutus lõpetas tegevuse ENSV Rahvakomissaride Nõukogu 09.10.1940 poliitharidustöö korraldamise määruse § 8 alusel.

Materjal

Põhikirjad (1931), ringkirjad ja kirjavahetus (1923—1940), üliõpilaste sooviavaldused abiraha saamiseks (1927—1938), korjanduslehed (1923—1929), kassadokumendid (1928—1940), sissetulnud ja väljasaadetud kirjade raamat (1927—1940).

Seadused

EAA 1620—1—1. — Tartu ülikooli juures asuva "Lilli Suburgi Abiraha" põhikiri.
ENSV Teataja 1940, 24, 270.