Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Taavet Bergmanni abiraha sihtasutus - EAA.2105
Учреждение особого назначения стипендии Таавета Бергманна
David ja Sofia Bergmanni Nimeline Abiraha

Ajalugu

Tartu majaomaniku Taavet (David) Bergmanni poolt Eesti kirjanduse edendamiseks ja eesti soost õppiva noorsoo toetamiseks asutatud kapital.
Asutati 1902. a, põhikiri kinnitati 18.03.1904. Algne põhikapital koosnes Taavet Bergmanni poolt annetatud 500 rublast. Edaspidi täienes paljude teiste annetuste ja erikapitalidega. Sihtasutuse valitsemist korraldas ja tegevuse üle valvas Tartus asuv 7-liikmeline valitsus.
Toetust anti mitmesugustel aladel õppijatele ja Eesti raamatute kirjastamise ja väljaandmise toetamiseks protsentideta laenu näol. 1932. a oli abiraha suurus u 120 000 krooni.
25.10.1935 kinnitati uus põhikiri. Selle põhjal korraldas sihtasutuse valitsemist 10-liikmeline valitsus, otsese asjaajamisega tegeles juhatus, varade seisu üle valvasid revidendid.
Pärast Eesti okupeerimist lõpetas tegevuse ENSV Rahvakomissaride Nõukogu 09.10.1940 poliitharidustöö korraldamise määruse § 8 alusel. Sihtasutusele kuuluvad hooned natsionaliseeriti. Saksa okupatsiooni ajal jätkati tegevust kuni 1943. a.

Materjal

Põhikirjad ja asjaajamise määrused (1901—1938), kirjavahetus (1904—1914). Abiraha valitsuse (1904—1938) ja juhatuse koosolekute (1938—1940) protokollid. Kirjavahetus mitmesuguste kapitalide ja stipendiumide asutamise ja sihtasutuse tegevuse asjus (1904—1940). Usaldusmeeste, annetajate, laenusaajate ja võlgnike nimekirjad (1909—1940). Võlakohustused (1906—1938). Kirjavahetus toetuslaenude andmise (1904—1928), abiraha suurendamise ja valitsemise (1904—1932), võlgade tasumise (1911—1940) ja remonditööde (1936—1940) asjus. Isiklikud laenutoimikud (1910—1940), sihtasutuse tegevusaruanded (1911—1940), kirjavahetus sihtasutuse likvideerimise asjus (1940—1943).
Kassa- (1904—1941), reskontro- ja bilansiraamatud (1904—1940). Võlgnike raamatud ja -kartoteegid (1906—1940). Tööliste palgaraamatud (1937—1938), korjanduslehed (1907—1939), rahalised aruanded (1909—1940).
Taavet ja Sofia Bergmanni fotod. Taavet Bergmanni mälestussamba kavand (1939). Sihtasutuse ajaloo jaoks kogutud materjalid (1915—1939).

Seadused

EAA 2105—1—1, l. 6-9 — David ja Sofia Bergmanni nimelise abiraha põhjuskiri. Tartu, 1907.
ENSV Teataja 1940, 24, 270.