Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Liivimaa Saksa Selts - EAA.5249
Deutscher Verein in Livland
Deutscher Schul- und Hilfsverein in Livland

Ajalugu

Kultuurilis-hariduslik organisatsioon, mille eesmärk oli tugevdada baltisakslaste ühtekuuluvust ja kindlustada nende püsimajäämine.
04.03.1906 võeti Venemaal vastu „Seltside ja liitude ajutised eeskirjad“, mis reguleerisid
ja sätestasid kuni keisririigi lõpuni kõikide ühiskondlike organisatsioonide loomise ja tegevuse sh Liivimaa Saksa Seltsi juriidilisi aluseid.
Selts asutati 10.05.1906 Liivimaa Saksa Kooli- ja Abistamisseltsi nime all. Samal päeval kinnitati põhikiri. Seltsi esimesel delegaatide koosolekul 24.–26.06.1906 muudeti seltsi nimi Liivimaa Saksa Seltsiks (LSS). Selle põhikiri kinnitati 30.06.1906, 08.05.1907 jõustusid põhikirja täiendused, millega täpsustati ja laiendati kultuuritöö valdkondi.
Seltsi eesotsas oli juhatus, mis valiti kolmeks aastaks. Sissetulekud saadi põhiliselt annetustest.
Seltsil oli 19 kohalikku gruppi, suurim neist tegutses Riias. Eesti alal töötas kuus
gruppi — Tartus, Kuressaares, Viljandis, Põltsamaal, Pärnus, Valgas ja Võrus.
Selts andis välja aastaraamatut „Kalender des Deutschen Vereins in Livland“, alates 1908. a-st „Kalender der Deutschen Vereine in Liv-Est-Kurland“.
Pärast I maailmasõja puhkemist pidid kõik saksa organisatsioonid 15.08.1914 määruse alusel oma tegevuse lõpetama.
LSS suleti 28.09.1914 üldkoosoleku otsusega.

Materjal

Põhikiri, üleskutsed ja kirjavahetus Eestimaa Saksa Seltsiga saksa koolide asutamise, sakslastele materiaalse abi andmise jt küsimustes (1906–1913); koosolekute protokollid, aruanded ja kirjavahetus Kuressaare, Võru, Tartu, Pärnu grupiga (1906–1914); sakslastelt mittesakslaste valdusesse läinud kinnisvara nimekiri Tartus (1905–1907).
Kuressaare grupp: koosolekute protokollid (1906–1914); aruanded ja kirjavahetus (1910); kassaraamat (1906–1914).
Pärnu grupp: kassaraamat (1906–1913); reskontroraamat (1906–1914); Pärnu I järgu tütarlaste kooli põhikiri ja programm (1911).
Tartu grupp: tegevusaruanded (1907, 1910, 1912).
Valga grupp: põhikirjad; koosolekute protokollid, aruanded ja kirjavahetus (1906–1908);
liikmete nimekirjad (1906–1912) ja register (1906–1912); kassaraamat (1906–1914); koosolekute protokollid; aruanded ja kirjavahetus asutustega (1911–1913); liikmete nimekiri (1912–1914).
Viljandi grupp: juhatuse koosolekute protokollid (1916–1914); liikmete arvestuslehed (1906–1912).
Võru grupp: koosolekute protokollid (1906–1914); eelarved, aruanded ja kirjavahetus (1906–1914).

Seadused

Statut des deutschen Schul- und Hilfsvereins in Livland. Riga [1906].

Kirjandus

Der Deutsche Verein in Livland, seine Aufgaben und sein bisheriges Wirken. [Riga 1908].