Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Saksa kooli- ja abiselts Tartus - EAA.1731
Deutscher Schul- und Hilfsverein in Dorpat

Ajalugu

Baltisaksa kultuuriorganisatsioon Liivimaal.
Selts seadis eesmärgiks baltisakslaste kui rahvusgrupi rahvusliku kasvatuse ja hariduse edendamise.
Asutati 10.05.1906 Liivimaa Saksa Kooli- ja Abiseltsi nime all (Deutscher Schul- und Hilfsverein). 19.05.1906 asutati seltsi Tartu grupp. Seltsi esimesel kongressil 24.-26. 06 1906 võeti uueks nimetuseks *Liivimaa Saksa Selts.
Vastavalt 15.08.1914 valitsuse määrusele kuulusid Venemaal sulgemisele kõik saksa organisatsioonid, sh ka baltisaksa seltsid.
Järgmised andmed Tartu Saksa Kooli- ja Abiseltsi tegevuse kohta pärinevad 1921. a. Aktiivne tegevus kestis kuni 12.02.1925 vastuvõetud vähemusrahvuste kultuuromavalitsuste seaduse kehtimahakkamiseni. Pärast 12-aastast vaheaega tuli selts 1937. a uuesti kokku. Lõpetas tegevuse arvatavasti 1939. a.

Materjal

Põhikiri (1906). Üldkoosolekute ja juhatuse koosolekute protokollid (1921—1937). Kirjavahetus (1903—1938, vaheaegadega). Liikmete nimekiri (1906) ja liikmete raamat (1923—1937).

Seonduv aines

EAA f 5249 Liivimaa Saksa Selts — 34 s, 1906—1914.

Seadused

EAA 1731—1—1. — Statut des deutschen Schul- und Hilfsvereins in Livland. Trükis.
RT 1925, 31/32, 9.