Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Pärnu õppijate toetusrahade komisjon - EAA.5182
Pernausche Schulinstitutkommission

Ajalugu

Pärnu rae ja Suurgildi poolt kõrgemates koolides õppijatele stipendiumide määramiseks ja Pärnu koolide rahaliseks toetamiseks moodustatud komisjon.
Asutati 28.07.1778.
Stipendiumifondi maksti 4 aasta jooksul sisse- ja väljaveetavate kaupade väärtuselt iga 100 rubla pealt 10 kopikat ja iga laevanaela takkude, lina ja kanepi pealt 1 kopikas. Fond võttis vastu vabatahtlikke annetusi.
Stipendiumifondi valitsemisega tegeles komisjon, kuhu kuulusid rae ja suure gildi esindajad. Komisjon andis välja 60 rubla suurusi aastastipendiume ülikoolis õppijatele. Stipendiumi määramisel eelistati Suurgildi liikmete poegi.
Komisjon lõpetas tegevuse arvatavasti 1918. a.

Materjal

Põhikirjad (1778—1841) ja ringkirjad (1843—1847). Kirjavahetus Pärnu rae ja linnavalitsusega stipendiumide määramise küsimustes (1877—1903), toimikud stipendiumifondi tehtud annetuste (1805—1918) ja stipendiumide jagamise (1780—1918) kohta. Arveraamatud ja -dokumendid (1779—1916). Raamatukogu nimekiri ja arhiivinimistu (1778—1837).

Seonduv aines

EAA 1000—2—5711—1719; 5100—1—317, 318, 320.