Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Volmari (Valka) õpetajate seminar - EAA.1184
Валкская (Вольмарская) учительская семинария

Ajalugu

Asutati 01.07.1894, pärast Peterburi õpperingkonnas asunud Võtegorski õpetajate seminari sulgemist. Selle sisustus ja õppevahendid anti üle asutatavale Valka õpetajate seminarile.
Õppeasutus alustas tööd 04.09.1894 Riias. Õppima võeti nii luteriusulisi kui ka õigeusulisi noormehi. Seminaris õppis palju eestlasi. 1896. a avati harjutuskool. Õppetöö järelevalvet teostas *Riia õpperingkonna kuraator.
1902. a viidi õppeasutus üle Volmarisse (Valmierasse), kus valmis uus õppehoone. 1917. a evakueeriti õppeasutus Sõzrani.
Suleti 1919. a.

Materjal

Lõpetajate nimekirjad ja tunnistused (1897—1903), õpilaste registreerimise raamat (1894—1909), õppetöö- ja majandusalane kirjavahetus (1894—1906), pedagoogikanõukogu koosolekute protokollid (1894—1904), õppetöö aruanded (1894—1903) õppekavad ja tunniplaanid (1897—1899), arvestuslehed, tunnistused ja tõendid seminari lõpetamise kohta (1897—1902), enne seminari lõpetamist lahkunud isikute dokumendid (1898—1902), hoolekogu salajane kirjavahetus (1896—1910), õppejõudude isiklikud toimikud (1896—1915), arveraamatud ja -dokumendid (1894—1915).

Kirjandus

Valmieras skolotāju seminārs. — Latvijas padomju enciklopēdija, 10. Rīga 1987, l. 250.