Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Tartu õpetajate seminar - EAA.408
Dorpater Lehrer-Seminar
Юрьевская учительская семинария

Ajalugu

Vt ka *Tartu elementaarkooliõpetajate seminar.
Teisi nimetusi: II Tartu õpetajate seminar.
Alustas tööd 01.03.1878 Tartu II õpetajate seminari nime all.
1889 — Tartu õpetajate seminar.
1893 — Jurjevi õpetajate seminar.
Järelvalvet õppeasutuse üle teostas *Riia (Tartu) õpperingkonna kuraator.
1881. a avati seminari juures pedagoogilise praktika teostamiseks 1-klassiline (hiljem 2-klassiline) algkool, samal aastal avati ka seminari ettevalmistusklass.
Seminar suleti Saksa okupatsioonivõimude poolt 1918. a veebruaris. 1919. a asutati selle baasil eestikeelne *Tartu õpetajate seminar (vt *algkooliõpetajate seminar).

Materjal

Pedagoogilise praktika aruanded (1912), eksamitööd ja -piletid (1910), arveraamatud ja -dokumendid (1878—1909). Seminari harjutuskooli lõputunnistused ja õppetöö aruanded (1903—1911).

Kirjandus

Tartu Õpetajate Seminar 1828-1928. Tartu: Tartu Õpetajate Seminari Vilistlaskogu, 1929.