Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Kaarma õpetajate seminar - EAA.5192
Кармельская учительская семинария

Ajalugu

Seminari asutas Saaremaa rüütelkond 1871. a. Õppeasutuses valmistati lisaks vallakooliõpetajatele ette ka kihelkonnakoolide õpetajaid ja vallaametnikke. Igast Saaremaa kihelkonnast saadeti õppima üks noormees. Kool oli Saaremaa ülemkirikuvöörmündri-ameti juhtimise ja järelevalve all; suur otsustamisõigus oli rüütelkonnal, kes kooli ülal pidas. 1885.—1887. aastate venestusreformide käigus allutati õpetajate seminarid *rahvakoolide inspektoritele. 1886. a suurendati vene keele tundide arvu, õppetöö läks järk-järgult üle vene keelele. 1903. a pikendati õppeaega neljale aastale.
Seminar suleti 1910. a.

Materjal

Õppeainete raamat ja tunniplaanid (1882—1901) hinneteraamat (1883—1904), seminari hoonete asendiplaan ja hindamislehed (1874).

Seonduv aines

EAA f 957 — Saaremaa rüütelkond.

Kirjandus

J. Kirotar. Kaarma seminar kui Eesti kultura tegur 1871-1910. — Eesti Kultura I. Tartu, 1911.