Fondiloend

Käru algkool Pärnumaal - EAA.5262

Ajalugu

Kindlad teated köstrikooli tegutsemisest Kärus pärinevad 1764. aastast.
1786. a. oli Käru koolis 7 last.
1819. a. oli Kärus koolmeistriks kohalik köster Hans Karrosaar, kes õpetas ka Lelle lapsi.
1835. a. alustas tööd Käru luteriusu vallakool, õpetajaks oli kohalik köster.
Järgmisest õppeaastast vallakooli töö katkes, sest koolimaja võeti mõisa metsade ülevaataja elupaigaks.
1854.a. loodi seoses rohkearvulise üleminekuga vene õigeusku Käru apostliku õigeusu abikool.
1860. a. taasavati Vändra pastori Ernst Sokolowski algatusel Käru vallakool.
1864. a. avati Käru luteriusu kihelkonnakool.
1909. a. avati kaheklassiline ja 5-jaoline Käru Haridusseltsi Eraalgkool (vt. f. 3725).
1917. a. liideti erinevate uskude vallakoolid üheks Käru Valla Algkooliks.
1919/20 õ.-a. nimetati Käru Valla Algkool Ülejõe Algkooliks, ülalpidajaks Käru vald.
Käru Eraalgkool muudeti 1919. a. avalikuks algkooliks, aastatel 1919 - 1922 kandis nime Käru Kõrgem Rahvakool, ülalpidajaks Käru vald.
Alates 1922./23. õppeaastast ühendati Ülejõe Algkool Käru Kõrgema Rahvakooliga üheks kooliks - Käru 6-kl. Algkooliks, mis sai asukoha endises mõisa härrastemajas.
1922 – 1944 - Käru Algkool.
Pärast Eesti Vabariigi okupeerimist kehtima hakanud Nõukogude koolikorralduse järgi muudeti enamus algkoole 7-klassilisteks mittetäielikeks keskkoolideks.
1944–1953 - Käru Mittetäielik Keskkool.
1953–1958 - Käru 7-klassiline Kool.
Alates 1958./59 õppeaastast reorganiseeriti keskkooliks.
1958-1964. - Käru Keskkool.
1964. a. reorganiseeriti 8-kl. kooliks.
1964–1988 – Käru 8-klassiline Kool.
1988-1991 - Käru 9-kl. Kool.
1991. a. alates Käru Põhikool.Materjal

Kõrgemalseisvate organite ringkirjad ja juhendid (1927-1937), aruanded ja statistilisi teated kooli kohta (1922-1931), kirjavahetus õppetöö ja majanduslikes küsimustes (1926-1936), Käru vallakooli ja Käru Algkooli õpilaste nimekirjad (1897-1943), õpilaste kooliskäimise- ja hindamise raamatud (1876-1938), õpilasteraamat (1938-1946), Käru vallakooli- ja Käru apostliku-õigeusu abikooli hinnete ja puudumiste raamatud (1896-1919), õpilaste edasijõudmise lehed ja lõputunnistuste ärakirjad (1927-1936;1938), õpilaste terviselehed (1924-1933), arveraamatud ja dokumendid (1881-1936), lauajuhend.