Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Mellin-Reichenbergi sihtasutus - EAA.1808
Mellin-Reichenbergsche Stiftung

Ajalugu

Marie Muyscheli eratütarlastekooli ülalpidamiseks loodud sihtasutus.
1850. a asutas Julie Lenz Tartus 4-klassilise kõrgema eratütarlastekooli. 1859. a läks kooli juhtimine üle Marie Muyschelile. Esialgu oli kool 4-klassiline, õppeaeg igas klassis kaks aastat. 1863. a andis *õpperingkonna kuraator koolile loa kubermangu koolidedirektori juuresolekul võtta lõpetajailt vastu eksameid koduõpetajanna kutse saamiseks. 1874. a muudeti õppeasutus 8-klassiliseks ja avati kaks ettevalmistusklassi. 1873. a annetas pr Charlotte von Grote (sünd Mellin) asutusele maja ja 10000 rubla suuruse kapitali tingimusel, et õppeasutus hakkab kandma Mellini asutuse nime. Ametlikult sai kool Mellini asutuse nime 1875. a.
1877. a avati seminariklass kodukasvatajannade ja õpetajannade ettevalmistamiseks ning 3-klassiline eelkool.
23.05.1889 kinnitatud riiginõukogu otsusega kehtestati Tartu õpperingkonna kõikides erakoolides venekeelne õppetöö. 1892. a õppeasutus suleti, sest juhtkond keeldus kooli vene õppekeelele üle viimast.
Mellini asutuse haridusliku tegevuse jätkamiseks taotleti 1894. a *Liivimaa Üldkasuliku ja Ökonoomilise Sotsieteedi kaasabil luba avada heategeva raviasutusena haigla haiglapõetajate ettevalmistamiseks (vt *Mellini haigla ja õdedekool). Sihtasutus lõpetas tegevuse 1939. a.

Materjal

Fond sisaldab tütarlastekooli ja Mellin-Reichenbergi sihtasutuse materjale. Vt ka *Mellini haigla ja õdedekool.
I. Sihtasutuse nõukogu ja kuratoorium
Õppeasutusele maja ostmise leping (1832—1835), kirjavahetus sihtasutusele maja annetamise kohta, kinkeleping (1873—1874), toimikud sihtasutuse tegevuse (1885—1907), õppehoone ümber- ja juurdeehituse tegemise (1874), sihtasutuse raha õdedekooli asutamiseks kasutamise kohta, väljavõte Charlotte von Reichenberg-Mellini testamendist (1881—1893), sihtasutuse nõukogu protokollid (1894—1907), kirjavahetus Liivimaa maanõunike kolleegiumiga, Liivimaa Üldkasuliku ja Ökonoomilise Sotsieteediga jt sihtasutuse tegevust puudutavates küsimustes (1874—1907), kliinikumi üürilepingud (1900), koolihoone väljaüürimise lepingud (1919—1920). Raamatupidamise raamatud ja -dokumendid (1881—1920).
II. Tütarlastekool ja õpetajate seminar
Tütarlastekooli ja õpetajate seminari põhikirjad. Kirjavahetus Liivimaa kubermangu koolidedirektoriga jt tütarlastekooli ja õpetajate seminari asutamise (1859—1887), kooli reorganiseerimise ja vene keele õppekeeleks muutmise (1872—1892) kohta, õppetöö- ja kooli tegevuse aruanded (1894—1914), õpilaste nimekirjad (1859—1870?), hindamispäevikud (1876—1890). Kassaraamatud (1890—1892; 1906—1916). Inventariraamatud (1907—1919). Fotod (1895—1916).
III. Mellin-Reichenbergi haigla ja õdedekool
Põhikiri ja kodukord (1894). Aruanne (1905).

Seonduv aines

EAA f 3453 — Mellini haigla ja õdedekool, 96 s, 1894—1939.

Seadused

ПСЗ I nr 1641 (05.08.1786), nr 21501 (05.11.1804), nr 28303 (04.06.1820), ПСЗ II nr 45501 (19.02.1868), ПСЗ III nr 6035 (23.05.1889).

Kirjandus

Allan Liim. Saksa koolidest Tartus 19. sajandil. — Tartu, baltisakslased ja Saksamaa. Koost Helmut Piirimäe, Claus Sommerhage. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 1998, lk 140—167.