Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Johann Diedrichsteini Vinni asutus - EAA.1838
Stift Johann Diedrichstein zur Finn

Ajalugu

Sihtasutus vaesunud aadlisoost tütarlastele seisusekohase kasvatuse ja hariduse andmiseks asutatud kooli ja pansionaadi ülalpidamiseks.
Sihtasutuse loojateks olid Vinni mõisa omanik Johan Diedrich von Rennenkampff ja tema abikaasa Jacoba-Charlotta (sünd Tiesenhausen). 23.01.1775 pärandas J. D. von Rennenkampff Vinni mõisa loodavale aadlitütarlaste koolile ja pansionaadile. Kool ja pansionaat pidid tegevust alustama pärast mõlema asutaja surma. 1793. a võttis asutus vastu esimesed kasvandikud.
Sihtasutust pidas ülal Eestimaa rüütelkond. Praktilist tegevust juhtis kuratoorium, mille eesotsas oli kuratooriumi valitud juhataja. Mõisa juurde kuuluvat majapidamist juhtis kuraatoritele alluv volinik. Kooli eesotsas oli juhatajanna.
Vastavalt 19.02.1868 kinnitatud riiginõukogu otsusele sai Vinni asutus I järgu erakooli staatuse (vt *keskhariduskool). 23.05.1889 kinnitatud riiginõukogu otsusega kehtestati Tartu õpperingkonna kõikides erakoolides venekeelne õppetöö. Aastatel 1891—1892 asuti õppetööd vene keelele üle viima ja 1892. a. lõpul kool suleti.
17.09.1908 avati Vinni asutus uuesti saksakeelse 4-klassilise II järgu koolina.
1909 — 6-klassiline I järgu tütarlastekool.
1913 — 5-klassiline II järgu õppeasutus.
1914. a avati kooli juures aianduse ja kodunduse kursused.
1915. a põles kooli peahoone maha ja õppeasutus lõpetas tegevuse.
Pärast I maailmasõda avati Vinni mõisas sihtasutuse poolt ülalpeetav saksakeelne kodumajanduskool (vt *kodumajanduskoolid). 1922. a reorganiseeriti majapidamiskooliks.
1929 — Vinni kodumajanduskool.
Kool ja sihtasutus lõpetasid tegevuse 1939. a.

Materjal

Toimik Vinni asutuse sihtkapitali asutamise kohta (1775—1795). Põhikirjad (1893, 1919), Eestimaa ülemmaakohtu (1894), Eestimaa rüütelkonna ja tsiviilkuberneri korraldused ja protokollid (1794—1909), kooli juhatuse protokollid ja tõendid (1860—1889). Kirjavahetus kooli õppe- ja majandustegevuse (1884—1939) küsimustes.
Õpilaste nimekirjad (1794—1938). Klassipäevikud (1935—1937). Arveraamatud ja -dokumendid (1858—1934). Registratuurraamatud ja inventariraamatud (1812—1924).
Ajalooline ülevaade kooli tegevusest (1938). Ärakiri Carl Gustav von Tolli testamendist ja von Tollide genealoogilised tabelid (1805?). Fotod.

Seonduv aines

EAA 854—2—2837, 5413; f 99 — Rakvere rajooni rahvakoolide inspektor.

Seadused

EAA 1838—1—1. — Statut der Stiftung "Johan Dietrichstein zu Finn".