Fondiloend

Marie Rathleffi tütarlaste eragümnaasium Tartus - EAA.2020
Deutsches Privatmädchengymnasium von Frl. M. Rathlef.
Saksa naisõpetajate Seminari Harjutuskool. M. Rathlefi, endine L. Horni Kõrgem 10klassiline Tütarlastekool. Tartu Avalik Lütseum.

Ajalugu

1892. a suleti Marie Muyscheli saksa õppekeelega tütarlastekool (vt *Mellin-Reichenbergi sihtasutus). Selle asemele asutas Lydia Horn venekeelse I järgu eratütarlastekooli, kuhu läks üle suurem osa Mellini asutuse kasvandikest. Pedagoogikaklassi õpilased läksid üle saksa naisõpetajate seminari.
1906. a läks kool üle saksa õppekeelele. 1916. a kool suleti ajutiselt.
1917. a märtsist detsembrini jätkus õppetöö koolihoonete puudumise tõttu õpetajate juures kodus, õppetööd juhtisid Marie Ratleff ja Martha Grot.
02.09.1918 avati õppeasutus uuesti Tartu avaliku lütseumi nime all ja suleti sama aasta detsembris.
1920. a septembris avati õppeasutus ametlikult M. Ratleffi (hiljem Steinwand) tütarlaste eragümnaasiumi nime all. 1922. a ühines Alfred Grassi tütarlastekooliga. 1925. a Tartu saksa erakeskkoolid reorganiseeriti — M. Ratleffi (Steinwandi) ja A. Grassi kool suleti ning õpilased läksid üle Alfred Walteri ühiskooliks muudetud eragümnaasiumi (vt *Tartu saksa eragümnaasium).

Materjal

Fond sisaldab saksa naisõpetajate seminari harjutuskooli, L. Horni tütarlastekooli ja M. Ratleffi kõrgema tütarlastekooli ja eragümnaasiumi dokumente.
L. Horni tütarlastekooli lõputunnistused (1902—1916).
Saksa naisõpetajate seminari harjutuskooli õpilaste nimekirjad, õppeplaan, hindelehed ja tunnistused õpilaste edasijõudmise kohta (dateerimata). Tartu avaliku lütseumi klassitunnistused (1918). M. Ratleffi kõrgema tütarlastekooli ja eragümnaasiumi lõputunnistuste ärakirjad (1917—1920), kassa aruanded (1917—1918). Õppetöö (1924—1925) ja klassijuhatajate aruanded (1921—1925. Kirjavahetus koolikorralduslikes küsimustes (1921—1925). Õpilaste nimekirjad, õppeplaanid, hindelehed ja tunnistused (1920—1925).
Eksamiprotokollid ja -tööd (1922—1925). Lõputunnistuste ärakirjad (1922—1925). Õpetajate teenistuslehed (1922). Arveraamatud ja -dokumendid (1917—1918, 1921—1923). Fotod.

Seonduv aines

EAA f 1872 — Tartu saksa eragümnaasium, 649 s, 1875—1938.