Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Tartu poeglaste reaalgümnaasium - EAA.3461

Ajalugu

1880. a asutatud Tartu reaalkooli järglane.
Tartu reaalkool loodi 18.11.1880 otsusega Tartu *kreiskooli baasil. Vastloodud õppeasutusele anti üle kreiskooli hoone ja varad. Kool alustas tööd 5-klassilisena, 1885. a alates 6-klassiline. 1889. a alates lisandus ettevalmistusklass ja täiendusklass.
1918 - Tartu saksa ülemreaalkool.
1919. a algul liideti Tartu reaal-, kommerts- ja kõrgema põllutöökooliga, kuid 1920. a endised koolid taastati.
1923—Tartu poeglaste reaalgümnaasium.
1931. a suleti Tartu poeglaste reaalgümnaasium ja *Tartu tehnikagümnaasium, nende asemele loodi Tartu poeglastegümnaasium.
1934—Tartu linna poeglaste keskkool.
1937—1940 — Tartu I progümnaasium, reaalkool ja gümnaasium.
1940—1941 — Tartu I keskkool
1941—1944 — Tartu I gümnaasium.
1944—endine *Hugo Treffneri eragümnaasium ühendati Tartu I gümnaasiumiga, moodustati Tartu I keskkool.

Materjal

Õpperingkonna kuraatori ringkirjad (1884—1915). Õppeplaanid, programmid ja kirjavahetus kooli asutamise, laiendamise ja ümberkorraldamise (1874—1893; 1900—1903; 1913—1917), õppe-kasvatustöö organiseerimise (1891—1918), eesti keele õppimise (1902—1905, 1914), õppetöö korralduse kohta nõukogude võimu ajal (1918), isikkoosseisu, õpilaste vastuvõtmise ja järgmisesse klassi üleviimise (1894—1918), õpilaste õppemaksust vabastamise (1904—1917), ekskursioonide läbiviimise, lastevanemate komitee, pedagoogikanõukogu ja ehituskomitee tegevuse kohta.
Õppetöö aruanded ja statistilised teated kooli kohta (1881—1916). Klassijuhatajate aruanded (1895—1900, 1911—1918).
Pedagoogikanõukogu protokollid (1881—1917). Õppejõudude nimekirjad (1881—1904). Õpilaste registreerimise raamat.
Eksamite protokollid, eksamilehed. Kirjavahetus vastuvõtu-, ülemineku- ja lõpueksamite kohta. Hinneteraamatud ja õpilaste karistamise ning kodude külastamise raamatud (1893—1904). Üliõpilaste proovitundide protokollid (1907—1913).
Ehitusplaanid (1861—1867), aruanded ja kirjavahetus ehitus- ja remonditööde kohta (1895—1915).
Tartu reaalgümnaasiumi ja poeglastegümnaasiumi õpetajate isiklikud toimikud (1919—1940), sisseastujate dokumendid (1934—1942), õpilaste ja õpetajate grupifoto (1923). Arveraamatud ja -dokumendid (1920—1929).

Seonduv aines

EAA f 3474 — Tartu tehnikagümnaasium, 432 s, 1911—1931.
ERA f 3179 — Tartu I gümnaasium, 548 s, 1919—1940; f 2966 — Tartu linnavalitsus.

Kirjandus

Tartu Poeglaste Reaalgümnaasium (end Reaalkool) 1880-1930. Tartu: Tartu Poeglaste Reaalgümnaasiumi pedagoogikanõukogu, 1930.