Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

(Tartu) Eesti Noorsoo Kasvatuse Seltsi tütarlastegümnaasium - EAA.3460
Das Private Lyzeum und die Studienanstalt des Estnischen Vereins für Jugenderzichung
Женская гимназия Эстонского общества поощрения воспитания молодёжи

Ajalugu

*Eesti Nooresoo (Noorsoo) Kasvatuse Seltsi (ENKS) poolt loodud esimene eestikeelne gümnaasium.
22.07.1906 esitas ENKS-i ajutine eestseisus haridusorganeile avalduse kooli avamisloa saamiseks. Õppetöö algas 01.09.1906 nooremate gümnaasiumiklassidega. Kooli põhikiri kinnitati 03.10.1906. Põhikiri andis õiguse ettevalmistusklasside ja seitsme põhiklassiga I järgu tütarlastekooli väljakujundamiseks. Kuni 1918. a kandis nime Eesti Noorsoo Kasvatuse Seltsi I järgu tütarlastegümnaasium. Alates 1912. a töötasid kõik gümnaasiumiklassid, 1913. a lisandus täiendusklass. Kooli pidas ülal *Eesti Noorsoo Kasvatuse Selts.
01.07.1914 kinnitatud seadusega nimetati I järgu eraõppeasutused erakeskkoolideks ning allutati otse *õpperingkonna kuraatorile.
1940—1942 kandis nime Tartu III keskkool, Saksa okupatsiooni aastatel kooli esialgne nimi taastati.
1944—Tartu Linna 2. Keskkool. 1954. a jätkas kool tööd segakoolina. 1964. aastal anti koolile Miina Härma nimi.
Alates 1994. a Miina Härma gümnaasium.

Materjal

Õpperingkonna kuraatori, koolide inspektorite, haridusministeeriumi jt. ringkirjad, korraldused ja määrused (1911—1915, 1919—1936), ENKS-i põhikiri. Õppekavad ja tunniplaanid (1909—1943). Kooli tegevuse ja õppetöö aruanded (1909—1934). Kirjavahetus ja toimikud õppe- ja kasvatustöö küsimustes (1911—1944).
Õppenõukogu protokollid (1906—1941). Õpilaste nimekirjad (1906—1943). Hindamislehed (1906—1944).
Lõputunnistuste ärakirjad (1913—1943) ja teistest koolidest tulnute koolitunnistused (1903—1941). Eksamiprotokollid ja -lehed (1917—1943).
Lastevanemate komitee koosolekute protokollid (1925—1943) ja toimikud komitee tegevuse kohta (1925—1943).
Õpilaste isiklikud dokumendid (1907—1933). Terviselehed (1931—1943).
Õpilaste ja õpetajate fotod.
Õpilasringide koosolekute protokollid (1919—1940) ja toimikud ringide tegevuse kohta (1922—1940).
Toimikud vilistlaskogu tegevuse (1922—1926) ja ankeetlehed vilistlaste elu ja tegevuse kohta (1936).
Toimikud kooli heaks korraldatud pidude kohta (1922—1934), kassaraamatud ja -dokumendid (1919—1941). Registratuurraamatud (1918—1943), arveraamatud ja -dokumendid (1906—1944). Raamatukogu raamatute nimekirjad (1906—1933).

Seonduv aines

EAA f 3736 — Eesti Noorsoo Kasvatuse Selts, 47 s, 1906—1940.

Kirjandus

Kool ja meie. Eesti Noorsoo Kasvatuse Seltsi Tütarlaste Gümnaasium 1906-1944. Toronto, 1976.
Peeter Põld. Eesti Nooresoo Kaswatuse Seltsi Tütarlaste Keskkool 1906-1916: Tagasiwaade kümneaastase tegewuse pääle. Tartu: Postimees, 1916.
http://mhg.tartu.ee/www/