Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Tartu saksa eragümnaasium - EAA.1872
Dorpater Deutsches Privatgymnasium.

Ajalugu

Saksa kooliseltsi poolt asutatud saksakeelne keskharidust andev erakool.
Alustas tööd 13.08.1875 kahe ettevalmistus- ja kolme noorema gümnaasiumiklassiga Tartu erapoeglasteasutuse nime all. 1880. a alates töötas täieliku gümnaasiumikursusega.
Alates 1883. a Friedrich Kollmanni klassikaline eragümnaasium koos õigusega võtta vastu lõpueksameid ja anda välja küpsustunnistusi.
10.04.1887 kinnitatud seadus vene õppekeele kehtestamisest Tartu õpperingkonna riiklikes keskhariduskoolides laienes ka kroonukoolide õigusi omavatele eraõppeasutustele. Kool seadust ei täitnud ja kaotas eragümnaasiumi nimetuse ja õigused.
1889 — Friedrich Kollmanni poeglaste I järgu eraõppeasutus.
1894 — Rudolf von Zeddelmanni poeglaste I järgu õppeasutus.
1917 — Alfred Walteri klassikaline eragümnaasium.
1919—1925 — A. Walteri Tartu saksa eragümnaasium. Pärast A. Grassi ja M. Ratleffi erakooli sulgemist 1925. a reorganiseeriti ühiskooliks. 1925. a alates pidas kooli ülal Saksa vähemusrahvuse kultuuromavalitsus.
1925 — Tartu saksa eragümnaasium.
Suleti 1939. a.

Materjal

Õpperingkonna kuraatori (1886—1889, 1893, 1911—1917), rahvakoolide inspektori (1890—1914), haridusministeeriumi ja saksa kultuuromavalitsuse (1920—1937) ringkirjad.
Kooli põhikirjad (1907, 1917, 1920, 1925). Tunniplaanid (1897—1906), õppeprogrammid ja õppeplaanid (1882—1940). Kirjavahetus kooli asutamise, õppetöö organiseerimise (1875—1883), kooli vastuvõtmise, õpetajate kohale kinnitamise, õpilaste edasijõudmise (1890—1938), küpsuseksamite korraldamise (1920—1921), lõputunnistuste väljaandmise (1915—1937), õpilaste õppemaksust vabastamise ja (1922—1932) ekskursioonide kohta (1927).
Kooli tegevusaruanded (1875—1917) ja statistilised teated kooli kohta (1878—1891, 1921—1937).
Pedagoogikanõukogu (1881—1938), hoolekogu (1886—1889, 1892—1921) ja saksa koolide direktorite nõupidamiste protokollid (1906—1914).
Õpilaste nimekirjad (1875—1938), karistuste raamat (1918—1925, 1935—1936).
Eksamitööd (1892, 1925—1939) ja lõpueksamite protokollid (1888, 1920—1924, 1939).
Õpetajate hoiu- ja toetuskassa põhikiri (1910). Arveraamatud ja -dokumendid (1902—1938).
Ülemõpetaja Eduard Halleri poolt kogutud materjalid (trükised, kutsed, käsikirjad, fotod). Kooli pitsat.

Seonduv aines

EAA f 2765 — Tartu saksa eragümnaasiumi ülalpidamise ühing, 38 s, 1875—1938.
ERA f 85 — Saksa kultuuromavalitsus.