Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Eesti apostliku õigeusu talurahvakoolide inspektor - EAA.389
Inspektor der estnischen gr.-orthodoxen Volksschulen
Инспектор эстонских народных православных училищ
Eesti apostliku-õigeusu rahvakoolide inspektor

Ajalugu

Riigivõimu poolt määratud haridusametnik õigeusu talurahvakoolide järelevalveks ja juhtimiseks.
Ametikoht seati Venemaal sisse 29.10.1871 kinnitatud instruktsiooni alusel.
Alates 01.07.1873 allutati Balti kubermangude õigeusu talurahvakoolid õppetöö küsimustes Venemaa Rahvahariduse Ministeeriumile. Ametisse määrati kaks rahvakoolide inspektorit, üks Eesti, teine Läti alal.
Inspektori ülesandeks oli: õigeusu koolide õppetöö korralduse ja sisu, õpetajate ametisobivuse ja õigeusklike laste koduõpetuse kontrollimine; koolide avamine, reorganiseerimine ja sulgemine; koolide materiaalse baasi eest hoolitsemine ja aruandlus.
Allus *Tartu õpperingkonna kuraatori kaudu Venemaa Rahvahariduse Ministeeriumile ja Balti kubermangude õigeusu talurahvakoolide nõukogule.
Riiginõukogu 26.01.1887 arvamuse alusel reorganiseeriti *rahvakoolide inspektori ametikohaks.

Materjal

Aasta-, statistilised ja revideerimisaruanded (1875—1904). Koolide hoolekogude protokollid (1877—1880), õppeplaanid, ringkirjad, korraldused, instruktsioonid ja kirjavahetus õppe-kasvatustöö, majanduslikes ja isikkoosseisu küsimustes (1873—1886). Registratuurraamatud (1876—1887).

Seadused

ПСЗ II, nr 52145 (24.04.1873), nr 4196 (26.01.1887).

Kirjandus

Elmar Ernits. Õigeusu koolid 1840. aastatest 1880. aastate koolireformideni. — Nõukogude Kool 1973, nr 10, lk 847—854.
E. Ernits. Õigeusu talurahvakoolide inspektor. — Haridusinstitutsioonid Eestis keskajast kuni 1917. aastani. Koost Allan Liim. Tartu: Eesti Ajalooarhiiv, 1999.