Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Avispea evangeeliumi kristlaste vabausuühing - EAA.5267

Ajalugu

Teisi nimetusi: Avispea Immanueli Evangeeliumi Kristlaste Vabausuühing, Avispea Vabakogudus.
14.09.1924 avati Tallinna Evangeeliumi Kristlaste Vabakoguduse Triigi-Naraka osakond, mis oli Avispea Evangeeliumi Kristlaste vabausuühingu eelkäijaks. Sellel päeval õnnistati äsja usklikuks saanud üheksa inimest, kes olidki uue koguduse esimesed liikmed. Osakonna juhatajaks jäi Heinrich Mäe ja tema abiks Karl Truupõld, kes hakkas oma majandushoone juurdeehitusse tegema kooskäimise ruumi. 11.10.1925 avati uus palveruum. Sellest ajast on kogudus pidevalt tegutsenud. Tänapäeval kuulub Avispea Vabakogudus Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liitu.

Materjal

Üldkoosolekute protokollid (1950), liikmete nimekirjad (1934—1947), sünni-, ristimis- ja surmatõendid (1937—1951), toimik ühingu tegevuse kohta (1934—1958), raamatupidamisdokumendid (1935—1949), Eesti Baptisti Usuühingute Liidu aruanne (1928).

Kirjandus

Evangeeliumi Kristlaste Vabakoguduse ajalooline ülevaade 1905-1930. [koost] Joh. Laks. Tallinn, 1930.