Fondiloend

Tallinna linnusekohus - EAA.2
Revaler Burggericht
Ревельский бурггерихт

Ajalugu

Rootsiaegne riiklik üldkohus Tallinnas.

Kasvas välja komissariaalkohtust. Asus Toompea lossis, mõned protsessid pidas ka mõisates. Kohtule allusid lossi juurde kuuluvad maad (Toompea ja Tõnismägi), ülejäänud Tallinna linn allus Tallinna linna kohtutele.
Linnusekohtule allusid kõigist seisustest riigiteenistuses olijad, sõjaväelased ja need aadlikud, kes said maa riigilt.
Koosseisu kuulus algul 4–16 kohtunikku, töös osales Tallinna asehaldur ja lossifoogt. Sõjaväelaste asjade arutamisele kutsuti ka ohvitseride esindajaid, algul kaasati talupoegade asjade arutamisel talupoegadest kaasistujaid. Hiljem koosnes asehaldurist kui esimehest ja 4–6 assessorist (määras kuningas) ning sekretärist, fiskaalist ja kohtuteenrist. Kuberner andis oma kohtulikud õigused linnusekohtule üle, kuid kontrollis kohtu tegevust. Edasi sai kaevata Svea õuekohtusse Stockholmis.

Linnusekohtu ülesanded olid: süütegude eest karistamine, tülide lahendamine, komissaride ametisse kinnitamine.

Materjal

Väljavõtted seadustest ja ärakirjad Rootsi kuningate jt kirjadest privileegide andmise, ametnike ametisse määramise ja vabastamise, autasustamise jm asjus, protokollid 1622–1710; linnusekohtu poolt nimetatud komissaride protokollid 1654, kirjavahetus, kohtukutsed, trahvirahade loendid; kohtutoimikud võlanõuete, auhaavamiste, laimamiste, vägivalla, piiritülide, maavaldusõiguste, nõiaprotsesside, lapsetapmiste, haavade löömise, varguste, pärandustülide, pagenud talupoegade väljaandmise kohta 1597–1710.

Kirjandus

Trükikataloog: isiku- ja kohanimede register.

Katalog des estländischen Generalgouverneursarchivs aus der Schwedischen Zeit. // Acta Archivi Centralis Estoniae Nr 3.
Eesti territooriumiga seotud institutsioonid (linnusekohus).