Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Põhja paberi- ja tselluloosivabrikute politseijärelvaataja - EAA.2835
Polizeiaufseher in der Nordischen Papier- und Zellulosefabrik
Полицейский надзиратель при Ревельской целлюлозной фабрике „Оссе и Ко”

Ajalugu

Põhja Paberi- ja Tselluloosivabrikute Aktsiaühingu politseijärelevaataja ametikoht loodi vastavalt Siseministeeriumi politseidepartemangu 19.01.1910 ringkirjale, mille järgi sai aktsiaühing 10 kordniku ametikohta järelevalveks tööliste üle.

Materjal

Peeter Suure Merekindluse komandandi ja Tallinna politseimeistri käskkirjad (1910-1917); Senati politseidepartemagu ja Eestimaa kuberneri ringkirjad revolutsioonist osavõtjate otsimise ja järelevalve, töölisrahutuste, sõjavastase ja revolutsioonilise agitatsiooni, välismaale sõitmise jm kohta (1910-1917), viiuldaja J. Sõrmuse jälgimine peale tema tagasipöördumist 1914. a välismaalt (s 13); igakuised ettekanded tööliste meeleolude kohta (s 10-12); andmed töölistega vabrikus toimunud õnnetusjuhtumite kohta; Tallinna ajalehtede, ajakirjade, seltside, velskrite ja allohvitseride nimekirjad; registratuurraamatud.