Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Balti Puuvillavabriku politseijärelvaataja - EAA.1879
Polizeiaufseher in der Baltischen Manufaktur
Полицейский надзиратель Балтийской мануфактуры в Ревеле

Ajalugu

Teisi nimetusi: Balti Puuvilla Ketramise ja Kudumise Vabriku (Manufaktuuri) politseijärelevaataja.

Balti Puuvillavabriku politseijärelevaataja ametikoht moodustati 28.09.1905 Ministrite Komitee 22.06.1900 määruse alusel järelevalve tugevdamiseks tööliste üle seoses üldise revolutsioonilise liikumise aktiviseerumisega

Materjal

Eestimaa kuberneri ringkirjad; Tallinna politseimeistri (1909-1915) ja Tallinna Peeter Suure Merekindluse komandandi käskkirjad (1914-1915), korraldused ja ettekirjutused.
Protokollid: Balti Manufaktuuri sanitaarse seisukorra (1913); töölistega toimunud õnnetusjuhtumite kohta ja vastavad aktid (1906-1917).
Kirjavahetus: poliitiliselt ebaustavate isikute järelevalve ja tagaotsimise, vabrikus toimunud streikide, proklamatsioonide levitamise, tööliste ja elanike meelestatuse, sõjaväekohustusest kõrvalehoidmise, kontsertide, koosolekute ja laatade korraldamise, III Riigiduuma valimiste tulemuste, välisriikide alamate, passide väljaandmise jm kohta.
Nimekirjad: kubermangust väljasaadetud isikute (1905-1907) ja haigekassa liikmete kohta (1916), Balti Manufaktuuri ja Tallinna Köievabriku tööliste ning nende laste surmatunnistused (1908).