Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Narva ajutine kohus - EAA.4974
Нарвский временный суд

Ajalugu

Ajutise Valitsuse aegne valitav kohus isiku- ja varavastaste kuritegude ning avaliku korra
rikkumistega tegelemiseks.
03.03.1917 andis justiitsminister A. Kerenski välja korralduse asutada Petrogradi (Peterburi) ajutine kohus. 09.03.1917 laiendati justiitsministri käsuga nr 355 korraldust ka Narvale ja Kolpinole. Kohtunikud valiti 13.03.1917 Narva tööliste ja soldatite saadikute nõukogu istungil. Eesistujaks rahukohtunik, kohtunikeks kolm tööliste ja kolm soldatite esindajat.
Vene Ajutise Valitsuse 04.05.1917 kohalike kohtute ajutise korraldusega nr 577 lubati
kogu riigis rahukohtute kõrval rajada ka ajutisi kohalikke kohtuid ning tühistati justiitsministri korraldused ajutiste kohtute rajamise kohta üksikutes linnades. Eesti alal asutati ajutine kohus peale Narva ainult Tallinnas.
27.01.1918 läks Narva ajutise kohtu asjaajamine üle Narva rahvakohtule.

Materjal

Protokollid, kohtuotsuste raamatud, kohtuasjade toimikud, saabunud kirjad, asjaajamise üleandmise akt.

Seonduv aines

ERA R-1397 — Tallinna ajutine valitud rahukohus, 477 s, 1917.

Seadused

13. märtsil 1917. Ajutise kohtu organiseerimine ja täitevkomitee liikmete ümbervalimise
küsimuse arutamine Narva tööliste ja soldatite saadikute nõukogu istungil. – Suur
Sotsialistlik Oktoobrirevolutsioon Eestis. Dokumentide ja materjalide kogumik.
Vastutav toimetaja J. Saat. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus, 1957, lk 61–62.
Собрание узаконений и распоряжений правительства, издаваемое при Правительствующем cенате. Отдел первый. С.-Петербург: Правительствующий Сенат, 1917, № 355 (Об образовании временных судов в городах Колпино и Нарве, Петроградской губернии).
Собрание узаконений и распоряжений правительства, издаваемое при Правительствующем Сенате. Отдел первый. С.-Петербург: Правительствующий Сенат, 1917, № 577 (О временном устройстве местного суда).