Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Riia ringkonnakohus - EAA.416
Rigasches Bezirksgericht
Рижский окружной суд

Materjal

Arhiiv kuulus jagamisele vastavalt 30.03.1917 seadusele Eesti kubermangu moodustamise kohta. 1989. a saadi Läti Ajalooarhiivist veel 996 säilikut.
Materjal
Aruanded ja kirjavahetus kohtuasjade liikumise kohta; pristavite, prokuröride, vanglate ülemate, notarite (1913–1917) jt-ga.
Isikutoimikud notarite, uurijate ja konkursiga täidetavate kohtade kohta 1897–1917
Tsiviilasjad: ostu-müügi tehingute, varajagamise, pantimise, ümberpantimise, liikuva ja liikumatu vara aresti; servituutide; eestkoste ja hoolduse; pärilusõiguse; pantide ja võlakirjade, pensionide ja vigastuste hüvitiste väljanõudmise; lepingute rikkumise; pankrottide; rahaliste ja vekslite arvelduse; abielulepingute, -lahutuste, lapsendamiste; teadmata äraolijana surnuks tunnistamiste; raiskajaks, nõdrameelseks tunnistamiste kohta.
Kriminaalasjad: tsensuuriseaduse rikkumise; revolutsioonilise tegevuse; mõrvade, varguste, röövimiste, kelmuste, solvamiste, seksuaalkuritegude; juutide paiksusala määruse rikkumise kohta jne; registratuurraamatud.

Seonduv aines

LVVA f 115 (1889–1917) 31554 säilikut, 125 nimistut.