Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Tallinna ringkonnakohus - EAA.105
Tallinner Bezirksgericht
Ревельский окружной суд

Materjal

Justiitsministeeriumi ringkirjad — 1890–1911, 1913, 1917–1918.
Aruanded ja kirjavahetus kohtuasutuste ja isikkoosseisude järelevalve, kohtupristavide, notarite ja vandeadvokaatide kohta; kohtuasjade liikumise, kohtuuurijate, pristavite jt asjaajamise kontrollide kohta; kaebustest notarite, vandeadvokaatide jt ebaseadusliku tegevuse kohta; kriminaalasjade kohtuotsuste ning tsiviilasjade otsuste täitmise kohta; registrid ja kirjavahetus uurimisjaoskondade jaotamise ja piiride muutuste, valdade liitmiste ja ümbernimetamiste kohta; Veebruarirevolutsiooni ajal (1917. a) hävitatud kohtuasjade taastamise projekti kohta; personalitoimikud (1889–1918), kohtuametisse kandideerijate referaadid, avaldused (1889–1896).
Toimikud revolutsioonilise liikumise kohta (1905–1907; 1912–1917), tsiviilasjade kohta: ostu-müügi, varajagamise, pantimise, liikuva ja liikumata vara, sh ostulepingute aresti, rendi- ja teenistuslepingute rikkumise; töövõimetuse, pensionide ja toetuste, töötasude, alimentide ja kahjude väljanõudmise, renditalunike väljatõstmise; testamentide kinnitamise ja järelevalveõiguse, eestkostjate määramise, adopteerimise, nõrgamõistuslikuks ja surnuks tunnistamise, abielulahutuste; kriminaalasjade kohta.
Registratuurraamatud.

Seonduv aines

Kohtukoda ERA f 32, 20795 s 1918–1940; f R-786, 245 s 1942–1944.