Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Paldiski magistraat - EAA.985
Baltischportscher Magistrat
Балтийско-Портский магистрат

Materjal

Politseimäärus (1771); menetletavate kohtuasjade nimekiri (1781); tisler Strembergi kohtuasi lukkseppmeister Hartmanni vastu (1787); Friedrich Georg Kalcki sünnitunnistus (1785); linnaelanike ja hoonete statistika (1812); Tallinna asehaldusvalitsuse, Eestimaa provintsiaalkonsistooriumi jt kirjad kaubanduse, kohtuhoone ja jumalateenistuste pidamise kohta (1785–1788); soldatilaste ja kantonistide nimekirjad (1820–1822); toimik Paldiski garnisonipataljoni kohta (1789); lauaregister (1787).