Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Saksa keisririigi konsulaat - EAA.272
Kaiserliches Deutsche Konsulat
Консульство Германской империи

Ajalugu

Ühe riigi esindus teises riigis oma riigi ja oma kodanike huvide kaitseks.

Preisi juhtimisel sõlmiti Põhja-Saksa Liit 1867. a Saksa Liidu asemele pärast Austria kaotust Austria-Preisi sõjas 1866. a. EAA-s säilinud Põhja-Saksa Liidu Saatkonna materjalid algavad 1869. a-st. Saksa-Prantsuse sõja (1870–1871) järel nimetati see ümber Saksa Keisririigi Konsulaadiks. Asus Tallinnas.
Esimese maailmasõja puhkedes 1914. a diplomaatilised suhted Venemaa ja Saksamaa vahel katkestati.


Materjal

Matrikliraamat Eestimaa kubermangus viibivate Preisi kodanike kohta (1869–1914).