Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Eesti Ajalooarhiiv - EAA.R-271
Estnisches Historisches Archiv
ENSV Riigi Keskarhiivi Tartu Osakond (1940-1941); ENSV Riigi Keskarhiivi Tartu Filiaal (1944-1948); ENSV Riiklik Ajaloo Keskarhiiv (1948-89); Eesti Ajalooarhiiv (1989-)

Ajalugu

Eesti NSV ja Eesti Vabariigi riiklik ajalooline arhiiv.

Materjal

Ametiühingukomitee: ringkirjad, koosolekute protokollid, tööplaanid, aruanded, liikmete arvestuskaardid (kuni 1984), tööõnnetusaktid, kirjavahetus, korterikomisjoni materjalid, seinalehed 1944–1980, 1988–1991; kirjavahetus, lepingud ja aktid arhiivi hoonete kohta 1944–1956; ENSV Haridusministeeriumi, ENSV SARKi Arhiivide Talituse jt korraldused, juhendid, ringkirjad, käskkirjad; toimikute nomenklatuurid; tööplaanid, eelarved; aruanded; sotsialistliku võistluse plaanid ja kokkuvõtted; arhiivipassid; toimikud ja kirjavahetus arhiivimaterjalide komplekteerimise, publitseerimise, näituste, laenutamise ja kasutamise, metoodika, ekspertiisi; arhiivihoone ekspluateerimise ja remondi, õhu- ja gaasikaitse organiseerimise, isikkoosseisu jm kohta; fotod; publikatsioonide ettevalmistustööd; töötajate isiklikud toimikud; direktori kaadrialased käskkirjad; töötajate palgaarvestuskaardid; palgalehed; toimikud ja palgaandmed ajutiste töötajate kohta; registratuurraamatud