Fondiloend

Eesti Ajalooarhiiv - EAA.R-271
Estnisches Historisches Archiv
ENSV Riigi Keskarhiivi Tartu Osakond (1940-1941); ENSV Riigi Keskarhiivi Tartu Filiaal (1944-1948); ENSV Riiklik Ajaloo Keskarhiiv (1948-89); Eesti Ajalooarhiiv (1989-)

Ajalugu

Eesti NSV ja Eesti Vabariigi riiklik ajalooline arhiiv.

Materjal

Ametiühingukomitee: ringkirjad, koosolekute protokollid, tööplaanid, aruanded, liikmete arvestuskaardid (kuni 1984), tööõnnetusaktid, kirjavahetus, korterikomisjoni materjalid, seinalehed 1944–1980, 1988–1991; kirjavahetus, lepingud ja aktid arhiivi hoonete kohta 1944–1956; ENSV Haridusministeeriumi, ENSV SARKi Arhiivide Talituse jt korraldused, juhendid, ringkirjad, käskkirjad; toimikute nomenklatuurid; tööplaanid, eelarved; aruanded; sotsialistliku võistluse plaanid ja kokkuvõtted; arhiivipassid; toimikud ja kirjavahetus arhiivimaterjalide komplekteerimise, publitseerimise, näituste, laenutamise ja kasutamise, metoodika, ekspertiisi; arhiivihoone ekspluateerimise ja remondi, õhu- ja gaasikaitse organiseerimise, isikkoosseisu jm kohta; fotod; publikatsioonide ettevalmistustööd; töötajate isiklikud toimikud; direktori kaadrialased käskkirjad; töötajate palgaarvestuskaardid; palgalehed; toimikud ja palgaandmed ajutiste töötajate kohta; registratuurraamatud