Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Eesti Riigi Keskarhiiv - EAA.661
Estnisches Staatliches Zentralarchiv
Эстонский Центральный Государственный архив
Eesti NSV Keskarhiivi Tartu filiaal, Eesti Omavalitsuse Tartu Keskarhiiv

Ajalugu

Eesti Vabariigi riiklik ajalooline arhiiv.

Materjal

Eesti Vabariigi asutuste ja ENSV RKN otsused, määrused, käskkirjad koos kirjavahetusega nende rakendamise kohta; Arhiivi kodukorra ja arhiiviseaduse väljatöötamise materjalid; kirjavahetus; arhiivinõukogu istungite protokollid. Arhiivi teadusliku nõukogu ettekandekoosolekute jt protokollid ja kutsed; Eesti arhivaaride päeva materjalid 1938. a; Arhiivi tööplaanid ja aruanded; toimikud arhiividokumentide komplekteerimise, deponeerimise, evakueerimise, reevakueerimise, hävitamiseks eraldamise, kasutamise, näituste organiseerimise kohta; Arhiivi usaldusmeeste dokumendid ja tööalased materjalid; arhiivitöötajate artiklid, referaadid, märkmed, fotod ja kirjavahetus; toimikud ja kirjavahetus sihtasutusega „Eesti Rahva Muuseum” hoonete, remonditööde, majandustegevuse, õhu- ja tulekaitse organiseerimise kohta; hoonete plaanid ja projektid; raamatupidamisraamatud; juhataja käskkirjad, korraldused ja teadaanded isikkoosseisu kohta, arhiivitöötajate ja abitööjõudude isiklikud toimikud, Tartu ülikooli üliõpilaste-praktikantide avaldused ja tõendid; palgalehed; aadressraamat; kantselei registratuurraamatud; lugemissaali registreerimisraamatud, nimekirjad, aruanded; uurijatele väljastatud dokumentide registreerimise raamatud.

Kirjandus

Ajalooline ajakiri 1930.
Eesti Riigi Keskarhiivi toimetised 2 (1932), 5 (1937); Eesti NSV Arhiivid. Tallinn 1970; Leninlik etapp Eesti ajalooteaduses. Tallinn 1970; Eesti NSV arhiiviasutuste ajaloo teatmik 1883–1975. Tallinn 1976.