Fondiloend

Kuuda leprosoorium - EAA.2450
Kudasches Leprosorium
Куудаский лепрозорий

Ajalugu

Kuuda leprosoorium avati 16.12.1896 Eestimaa Rüütelkonna ja maavalitsuse poolt Läänemaal Märjamaa vallas leeprahaigete isoleerimiseks ja raviks.
Raviasutuse valitsemiseks moodustati kuratoorium, mille esimeheks oli rüütelkonna peamees ja liikmeteks Maapäeva poolt valitud isikud. Põhiosa leprosooriumi ülalpidamiskuludest tasus rüütelkond, ülejäänu saadi põllumajanduslikest ettevõtetest ja mitteeestlastest ravialustelt. Eesti Vabariigi loomise järel allutati leprosoorium keskvalitsusele esialgu maa-arsti vahendusel, hiljem otseselt. Leprosooriumi ülalpidamiskulud tasus riik.
1980. a-tel asus Kuudal Rapla Rajooni Keskhaigla leepraosakond.
Suleti 1995. a.


Materjal

Arhiiv läks kaduma 1992. a remondi käigus.
Kirjavahetus (1926–1928); kassa-, kulude- ja tuluderaamatud, -aruanded ja muud raamatupidamisdokumendid (1921–1940); põllumajapidamise tagavarade- ja kassaraamatud (1932–1943); aida- ja laoraamatud (1911–1923).

Kirjandus

Parmakson, P. Kuuda Leprosoorium 1896–1936. / Eesti Arst 1936, nr 12. Lk 929–936.