Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Sanitaarevakuatsiooni peaülema esindaja Eestimaa kubermangus - EAA.217
Представитель верховного начальника санитарной и эвакуационный части по Эстляндской губернии

Ajalugu

I maailmasõja aegne institutsioon nakkushaiguste leviku ennetamiseks ning haavatute ja haigete sõjaväljalt evakueerimise ning ravi koordineerimiseks.
03.09.1914 kinnitas keiser määruse sanitaarevakuatsiooni ülemjuhataja institutsiooni
moodustamise ja ülesannete kohta.
11.09.1914 määras keiser Eestimaa kuberneri Izmail Korostovetsi sanitaarevakuatsiooni peaülema esindajaks Eestimaa kubermangus. Esindaja ülesanne oli aidata kaasa kubermangu kõikide valitsus- ja ühiskondlike organisatsioonide tegevusele haigete ja haavatud sõdurite sõjaväljalt evakueerimisel ja ravimisel ning nakkushaiguste leviku tõkestamisel.

Materjal

Ringkirjad evakueerimise ja haavatutele mõeldud sanatooriumide kohta (1914–1917);
aruanded haiglate vabade kohtade arvu ja nakkushaiguste leviku kohta (1915–1916);
kirjavahetus haiglate, arstide ja sõjaväelastega arstiabi andmise, haiglakohtade olemasolu, haavatute ning haigete sõjaväelaste sanitaarrongidega evakueerimise, medikamentide hankimise jm kohta (1914–1917); registratuurraamatud (1914, 1916).

Seadused

Об утверждении положения о верховном начальнике санитарной и эвакуационной
части. — Лифляндские губернские ведомости 1914, 29. oktoober.