Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Teise Venemaa Kindlustusseltsi Tartu agentuur - EAA.1220
Агентство Bторого Pоссийского страхового обществa в Юрьевe

Ajalugu

Kindlustusaktsiaselts kinnis- ja vallasvara tulekahju vastu kindlustamiseks.
Teise Venemaa kindlustusseltsi põhikirja kinnitas 06.03.1835 keiser.
Algselt sai selts valitsuselt kindlustusmonopoli 40-s Venemaa kubermangus, kus
Esimesel Venemaa Kindlustusseltsil monopol puudus. 27.07.1847 lõppes Esimese Venemaa Kindlustusseltsi monopol ja Teine Venemaa Kindlustusselts laiendas oma tegevust ka Baltikumi.
Seltsi peavalitsus asus Peterburis. Riias asus peaagentuur, mis nimetas kohale agendid olulisemates kubermangulinnades, alevikes ja vabrikutes.

Materjal

Tartu linna hoonete kindlustusnimekirjad ja -hinded.