Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Kindlustusseltside esindused Kuressaares (koondfond) - EAA.2046

Ajalugu

Kindlustusaktsiaselts kinnis- ja vallasvara tulekahju vastu kindlustamiseks.
Teise Venemaa kindlustusseltsi põhikirja kinnitas 06.03.1835 keiser.
Algselt sai selts valitsuselt kindlustusmonopoli 40-s Venemaa kubermangus, kus
Esimesel Venemaa Kindlustusseltsil monopol puudus. 27.07.1847 lõppes Esimese Venemaa Kindlustusseltsi monopol ja Teine Venemaa Kindlustusselts laiendas oma tegevust ka Baltikumi.
Seltsi peavalitsus asus Peterburis. Riias asus peaagentuur, mis nimetas kohale agendid olulisemates kubermangulinnades, alevikes ja vabrikutes.

Materjal

Kuressaare agentuuri fondis olevad elukindlustuspoliiside ärakirjad pärinevad tõenäoliselt 1835. a asutatud Vene Kapitali ja Tulude Kindlustusseltsi (hilisema nimega Elu) materjalide hulgast.
Instruktsioonid agendile (1888, 1902–1917); sissetulnud kirjad Riia peaagentuurilt ja Teise Venemaa Kindlustusseltsi valitsuselt (1901–1921); väljaläinud kirjade kopeerraamatud (1901–1921); tulekindlustuslepingute žurnaalid (1908–1917), elukindlustuspoliiside ärakirjad (1848–1914); kindlustajate sooviavaldused koos kindlustusobjektide kirjelduste ja asendiplaanidega (1882–1918); raamatupidamis- ja kassaraamatud (1869–1918).