Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Ühistegelik kindlustusselts Eesti - EAA.4164
Страховое общество „Ээсти“
Eesti Vastastikune Tulekinnituse Selts

Ajalugu

Alustas tegevust Eesti Vastastikuse Tulekinnituse Seltsi nime all (Эстляндское общество взаимного страхования). Asutamise mõtte algatasid Karl Parts ja Jaan Tõnisson. Põhikirja kinnitas 22.03.1907 Vene siseminister. Asutamiskoosolek peeti 23.05.1907 Vanemuise seltsi ruumides. Esimene peakoosolek peeti 10.02.1908. Seltsi tegevust suunasid juhatus, nõukogu ja volinike kogu, liikmed olid kindlustuse võtjad.
Põhikirja järgi võis selts tegevust laiendada nii Liivimaa Eesti osas kui ka Eestimaa
kubermangus. 1911. a avati osakond Pärnus, 1915. a Viljandis ja Võrus, 1920. a Valgas, 1921. a Kuressaares, 1924. a Tallinnas, 1925. a Rakveres ja Petseris.
05.09.1919 kinnitas Tartu-Võru rahukogu uue põhikirja, mille alusel selts laiendas tegevust tulekindlustuselt teistele kindlustusliikidele, v.a elukindlustus, ja tegutses nime all Eesti Kinnituse Selts. 1922. a kinnitatud põhikirja muudatustega sai selts nimeks Kindlustusselts Eesti ja tegevus laienes ka elukindlustusele. 1924. a põhikirjamuudatustega vähendati vastastikkuse vastutuse ülemmäära.
Vastavalt 1936. a kindlustusasutuste seadusele sai selts nimeks Ühistegelik kindlustusselts Eesti. Selts tegutses kooperatiivühingute ja nende liitude ning kindlustusasutuste seaduse alusel.
Riigivolikogu 23.07.1940 pankade ja suurtööstuste natsionaliseerimise deklaratsiooni
alusel Ühistegelik kindlustusselts Eesti natsionaliseeriti. Varad anti üle Riikliku kindlustusvalitsuse Tartu inspektuurile.

Materjal

Ringkirjad ja kodukorrad (1930–1940); osakondade ja kindlustusagentide tegevus- ja rahalised aruanded (1929–1944); kirjavahetus Pensa vastastikuse tulekindlustusseltside ühendusega edasikindlustamise asjus (1909–1913, 1915–1917); kirjavahetus osakondade, agentide, teiste seltside, pankade jt-ga (1918–1940); toimikud isikkoosseisu kohta (1922–1940).
Elukindlustustoimikud ja poliiside ärakirjad (1929–1940); varakindlustuse sooviavaldused (1929–1940); tulekindlustuspoliisid ja ärakirjad (1928–1940); tulekahjude aktid ja kahjutasu maksmise arved (1929–1939); kindlustusseltside kindlustuste ja kahjude jaotamise lehed (1929–1938); vara kindlustamise arvelehed (1923–1929); väljaläinud kirjade kopeerraamatud (1908–1925); ajaleheväljalõiked kindlustusseltside tegevuse kohta (1938–1940); raamatupidamis- ja registratuurraamatud (1909–1940); kassaraamatud (1909–1940).
Natsionaliseerimisjärgse Eesti kindlustusvalitsuse Tartumaa inspektuuri arhiiv: natsionaliseeritud kindlustusseltsi üleandmise bilanss; ringkirjad; kirjavahetus; kassaraamatud; kindlustusinspektorite ja -agentide aruanded ja hindelehed (1941–1944).

Seonduv aines

ERA 918 — Ühistegeliku kindlustusseltsi Eesti Tallinna osakond, 158 s, 1924–1939.
ERA 4895 — Ühistegeliku kindlustusseltsi Eesti Petseri osakond, 11 s, 1924–1940.
ERA 1661 — Ühistegeliku kindlustusseltsi Eesti edasikindlustuse keskühisus, 19 s, 1935–1940.

Seadused

RT 1920, 55/56; 1940, 77, 745; 1940, 85, 807.
RTL 1937, 49.
EAA 1948-1-4. Eesti Kindlustuse Seltsi põhikiri. Tartu [1924].
Eesti Kinnituse Seltsi Põhikiri, 1919 [s. l.].

Kirjandus

Eesti kindlustuse selts 1907–1924. — Eesti kindlustuse seltsi kalender 1925. Tartu: Eesti kindlustuse seltsi kirjastus, 1924, lk 32–40.
J. Nirk. Eesti kindlustuse selts 1907–1927. — Ühistegevus Eestis 1902–1927. Toimetanud A. Kask, A. Simm, A. Tammann. Tallinn: Eesti ühistegelise liidu kirjastus, 1927, lk 295–300.