Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Tallinna tolliringkond - EAA.2175
Zollbezirk Reval
Ревельский таможенный округ

Materjal

Tolliameti (1826–1827, 1860, 1865–1868), väliskaubanduse departemangu (1864–1865) ja rahandusministeeriumi ringkirjad (1865–1866); toimikud vahetuskaubanduse kohta (1835–1836, 859, 1861–1865); kirjavahetus rahandusministeeriumiga ametnike süüdistamise kohta salakaubanduses ja ebaseaduslikus tegevuses (1864); toimik abinõude kohta piirivalve töö parandamiseks (1865–1871); toimik ametnike töölevõtmise ja vallandamise (1867–1868) ning isikkoosseisu (1866–1867) kohta; toimikud järelevalve all olevate isikute tagaotsimise kohta (1867–1869); Tallinna tolliringkonna ülema kantselei arhiivi nimistu (1859–1872); kaupmeeste palvekirjad ja kirjavahetus tolliringkonna ülemaga kaupade päritolu jm asjus (1893); kirjavahetus tollipunktidega piiri ületavate isikute kinnipidamise kohta (1866); kirjavahetus erinevates küsimustes (1867–1869); lauaregistrid (1866–1868), sissetulnud ja väljaläinud salajaste dokumentide žurnaal (1861–1869); eelarved (1891).