Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Pärnu tolliamet - EAA.2176
Pernausches Zollamt
Перновская Таможня

Materjal

Kirjavahetus konfiskeeritud kauba kohtuasjus ja kaheksa kirja Riia kuberner Eric Soopilt Pärnu rekognitsioonikojale ning kuus kirja aastaist 1693–1695 (2176-2-1). Pärnu litsentsiinspektorite kirjavahetus (1711–1738).
Senati ja kommertskolleegiumi ukaasid (1744–1824); Liivimaa Kubermanguvalitsuse patendid (1797–1799, 1803–1830); Riia Kroonupalati (1784–1796), üleminspektori kantselei (1734–1742, 1756) ja Riia tolliringkonna ülema (1813–1851) eeskirjad; otsused ja korraldused Riia asehalduskonna valitsusele, piiriäärsete ja sadamate tolliametitele, kroonupalatile, Pärnu Komandandi Kantseleile (1784–1786, 1794) ja Riia tolliringkonna ülemale kaupade välismaale väljaveo korraldamise, salakaubavedajate vastase võitluse, tollivaba teravilja Stockholmi väljaveo, laevahukkude kohta (1813–1851); Tartu Tolliameti kirjad tollimaksude (1753–1756) ja Pärnu Magistraadi kirjad kaupade sisseveo (1787) kohta; protokolliraamatud (1788–1836). Tolliameti raportid kohaliku viljakaubanduse ja vilja hindade (1834–1835) ning Pärnu sadamat läbinud vene ja välismaa laevade (1829–1831) kohta; kirjavahetus tollitavate laevade kohta (1916–1917); lossitavate kaupade raamatud (1913–1916); teated Pärnu sadama kaudu toimuvast kaubandusest ja kaupade prahimaksust (1830–1837) ning tollivaba lina ja kanepi väljaveost Rootsi läbi Riia, Tallinna, Pärnu ja Narva sadamate (1758); põllumajandussaaduste hinnakiri (1758). Sadama järelevaatajate aruanded (1814–1825); teated puuda- ja laevamaksudest (1833–1834, 1917–1918); soola sisseveo määrad (1832–1836); navigatsioonipasside väljastamise raamatud (1916); tunnistused välismaalt, eriti Portugalist pärinevate kaupade (1831); välismaalt tollivabalt veetavate kaupade (1912); rannasõidualuste liiklemise (1916–1917); Pärnu kaupmeestele antud veini ja nn koloniaalkaupade sisseveo keelu (1828) kohta, salakaupade konfiskeerimise (1906–1917) ning katkuepideemia (1831–1834) ja koolera (1832) vastasest võitlusest.