Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Narva tolliamet - EAA.644
Narvasches Zollamt
Нарвская таможня

Materjal

Kommertskolleegiumi, St. Peterburi sadamatolli, kubermanguvalitsuse ja kroonupalati ukaasid ja ettekirjutused, Narva komandandi kantselei promemooriad (1722–1829); väliskaubanduse departemangu, St. Peterburi tolliringkonna ülema ja Narva komandandi ringkirjad ja eeskirjad tollimaksude kohta (1813–1917), tolliameti istungiprotokollid (1751–1911), ettekannete ja otsuste raamatud (1914); eeskirjad, teated ja kirjavahetus kaupadele sisse- ja väljaveolubade andmise, tollimaksude laekumise jälgimise ja kaupade sadamas hoidmise korraldamise kohta (1833–1915); statistilised ülevaated kaupade sisse- ja väljaveo kohta (1856–1915); lina väljaveo (1859–1866), veini (1866) ja puuvilla (1911–1914, Kreenholmi manufaktuuri jaoks) sisseveo hulga ning tollivabade ehitusmaterjalide ja sõjakaupade (1837–1891, 1915) sisse- ja väljaveo statistilised aruanded; Soome kaupade sisse- ja väljaveo deklaratsioonid (1913–1917); kauba- ja rannasõidualuste nimekirjad (1891–1917), aluste liiklemist sisaldavad raamatud ja teated (1879–1917), laevade päevaraamatud (1833–1875, 1893–1906); aluste ülevaatuse aruanded, patendid, tunnistused, passid ja kirjavahetus (1864–1918); teated, aktid ja kirjavahetus laevahukkude kohta (1873–1908), salakaubavedajate nimekirjad (1826–1909), konfiskeeritud kaupade nimekirjad (1895–1904), üleskirjutused ja aruanded salakaupade veo ja müügi kohta (1895–1915). Salakaubanduses süüdistatud talupoegade süüasjad (1913–1916); kirjavahetus vastavalt tollimäärusele kehtestatud karistuste (1887–1897, 1910); elektrilise signalisatsiooni- ja telefonisüsteemi ehitamise kohta (1912).