Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Kuressaare tollipunkt - EAA.551
Arensburgsches Zollamt
Аренсбургская таможенная застава

Materjal

Kommertskolleegiumi ukaasid (1751–1811); Riia tolliringkonna ülema ja väliskaubanduse departemangu ringkirjad ja määrused (1812–1915); Liivimaa kubermanguvalitsuse määrused ja teadaanded (1827–1865); Riia tolliringkonna juhised, istungite protokollid (1797–1860); kaupadele kehtestatud tollitariifid, hinnakirjad, kaupade sisse- ja väljavedu tõestavad dokumendid (1768–1912); konfiskeeritud kaupade registrid koos süüasjadega (1800–1914); tolliametnike isiklikud toimikud ja teenistuslehed (1801–1896); registratuurraamatud (missiivid, väljaläinud ja sissetulnud dokumentide ñurnaalid, Kuressaare sadamat läbinud aluste tähestikulised registrid (1765–1915); arhiivinimistud (1751–1909); raamatupidamine: arved, tulude ja kulude ñurnaalid, pearaamatud, aluste ülevaatuse aruanded (1831–1915); pakkhoone ekspeditsioon (1813–1866); sadama järelevaataja (1820–1882).