Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Kunda tollitõke - EAA.197
Кундаская таможенная застава

Materjal

Kantselei- ja raamatupidamise dokumendid. Väliskaubanduse departemangu ja Tallinna tolliringkonnaülema ringkirjad ja kirjavahetus (1821–1917); päevaraamatud (1821–1828); aruanded (1891–1916); väljaveetavate ja sissetoodavate kaupade nimekirjad ja kirjavahetus, eriti Soomest toodavate kaupade kohta. Sealhulgas kipperitele väljastatud passiraamatud, kaupade nimekirjad ja registrid (1824–1917); kirjavahetus välismaalaste sisse- ja väljasõitudest (1821–1917); konfiskeeritud kaupade nimekirjad koos vastavate korralduste, aruannete ja protokollidega (1863–1917); kirjavahetus tollitõkke varade, ehituse ja parandamise (1830–1915); isikkoosseisu (1822–1916) kohta; teenistuselehed (1827–1913).
Registratuurraamatud: sissetulnud (1821–1907) ja väljaläinud dokumentide ñurnaalid (1821–1097); arhiivinimistud (1821–1915); raamatupidamisraamatud: teenistujate palgalehed (1891–1915); eelarved (1863–1912); eelarvelised aruanded (1897–1917); pearaamatud (1865, 1891–1894, 1912, 1917); eriarvete raamatud (1868–1891); erivahendite raamatud (1868–1887); valuutas võetava tolli sissenõuderaamatud (1877–1882); kassaraamatud tollimaksude kohta (1887–1908), täiendavad tollimaksude kassaraamatud (1865–1893), teistest kassadest laekunud summade raamatud (1886–1890), tulude ñurnaal (1879–1890), kulude register (1879–1900).