Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Kadrioru lossivalitsus - EAA.204
Schlossverwaltung von Katharinenthal
Управление Ревельского Екатеринтальского дворца

Ajalugu

Asutus Tallinna Kadrioru lossi riiklikuks haldamiseks.

Kadrioru lossi ehitas Peeter I a-il 1718–1723. Loss kuulus Tema Keiserliku Majesteedi Paleede ja Aedade Ehitamise Kontori (Kontor für den Bau I. M. Häuser und Gärten, rajati 1765. a nimetusega „kantselei”, 1769 nimetati ümber kontoriks) haldusalasse.
1827. a loodi lossi majanduse juhtimiseks Tallinna Kadrioru Lossivalitsus, mis allus 1826. a moodustatud Õukonna- ja Udellide ministeeriumi Udellide departemangule ja pärast eraldiseisva Udellide Peavalitsuse (Hauptverwaltung der Apanagen, главное управление уделов) moodustamist 1892. a viidi lossivalitsus selle alluvusse 1893. a. Lossivalitsus lõpetas tegevuse 1918.

Materjal

Tema Keiserliku Majesteedi Paleede ja Aedade Ehitamise Kontori ettekirjutused; Tallinna garnisoni kantselei ukaasid; lossi töökodade, materjalide ja teenijate nimekirjad; kirjavahetus Tallinna asehalduskonna valitsuse, Õukonnaministeeriumi Udellide departemanguga; Eestimaa kroonupalatiga; Tallinna politseivalitsusega lossi majandamise; lossi remondi ja ülalpidamiskulude; lossi maade rendi laekumise kohta 1736–1917.
Toimikud talupoegade hingeloenduse läbiviimise (1797–1798, s 85), lossi ehitus- ja remonditööde, ürituste läbiviimise, suveks välja üürimise jms kohta. Andmed teenindava personali kohta ja hoonete ning pargirajatiste projektid 1797–1917.
Obrokimaatükkide raamat 1827–1917; lossi järelevaataja raportid talupoegade 1762–63, materjalide ja rahasummade kulutamise kohta 1754–1796; lossi ehitiste, mööbli ja sisustuse kirjeldused 1773–1903; ehitiste plaanid (dateerimata); raamatupidamisraamatud 1757–1916; sissetulekute-väljaminekute orderid 1774–1795; remonditööde kuludokumentide koopiad 1906–1916; inventari ja materjalide sissetuleku raamatud ja kuluaruanded 1754–1814, 1909–1918; lossi aida (magasini) sissetulekute ja väljaminekute orderid 1770–1801; registratuurraamatud 1827–1917.

Kirjandus

Amburger, E. Geschichte der Behördenorganisation (keskasutuste kohta).