Fondiloend

Tallinna ehituskomitee - EAA.81
Revaler Baukomitee
Ревельский строительный комитет

Ajalugu

Tallinna kindlustuste ehitamist korraldanud asutus.

Tallinna Ehituskomitee asutati 1825. a juulis.

Ülesanded:ehitusmaterjalide hankimise, lubja- ja telliskivitehase ehitamise ja varude heas korras säilitamise korraldamine, Tallinna Insenerikomando majandustegevuse kontrollimine ehituse osas.
Tallinna Ehituskomitee sai Tallinna Insenerikomandolt igal aastal aruande ehitusmaterjalide ja tagavarade kohta, samuti arvestuse tööks vajalike tööliste arvu kohta järgneval aastal, et sellele vastavalt varustada Tallinna Insenerikomandot. Tallinna kindlustuste ehituste rahastamine toimus ehituskomitee korraldusel, viimane maksis tehtud tööde eest. 1829. a asutati ehituskomitee juurde arvepidamise komisjon, mille ülesandeks oli arvete revideerimine. Ehituskomitee allus Sõjaministeeriumi Inseneridepartemangule. Lõpetas tegevuse Inseneridepartemangu 28.02.1840. a eeskirja alusel 01.01.1841.

Materjal

Sõjaministeeriumi Inseneridepartemangu ja Inseneriala Peainspektori käskkirjad (1830–1838). Otsuste ñurnaalid (1826–1840). Sissetulnud dokumendid (Sõjaministeeriumi inseneridepartemangult, Tallinna kindluse ehitajalt, Tallinna Insenerikomandolt jt-lt) ehitusmaterjali hankimise, nn kahekordse patarei, mereväravate tornide ja sadama ehitamise, ümberehitamise ning kinnisvara ostu kohta (1825–1840). Sissetulnud dokumentide (1828–1840), sh salajaste dokumentide (1839–1840) ja välja läinud dokumentide (1825–1835) ñurnaalid.
Eluruumi, suurtüki- ja laskeavadega kindlustuse kasemati plaan ja lafetil asuva suurtüki ning laskeava profiilplaan (1825). Tulude-kulude aruanded (1829–1840). Renteist väljastatud tulude ja kulude orderite ñurnaalid (1825–38).

Seadused

EAA 81-1-22; 81-1-48.
Наставление Ревельскому строительному комитету 1825 (EAA 255-1-1).