Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Liivimaa talurahvapank - EAA.5224
Livländische Bauerrentenbank
Лифляндский крестьянский банк
Talurahva rendikassa, Talurahva rentpank.

Ajalugu

Liivimaa mõisnike poolt talupoegade raharendile ülemineku kergendamiseks ja talude päriseksostmise soodustamiseks vastavalt Liivimaa 1849. a talurahvaseadusele loodud pank.
Teisi nimetusi: Talurahva rendikassa, Talurahva rentpank.
Panka juhtis panga ülemvalitsus (Oberverwaltung der Rentenbank) — president ja 2 liiget ning kantseleitöötajad, eraldi piirkonnavalitsused (Bezirksverwaltung) Eesti ja Läti distriktide jaoks loodi Tartus ja Riias. Renditähtede pidaja kohad (Renten-Einnehmerstellen) rajati Võnnus (C‘sises), Valgas, Viljandis ja Võrus, vajaduse korral asutati neid juurdegi. Kõigil talurahvapanga ametnikel, välja arvatud kantseleipersonalil, pidid kuuluma Liivimaa immatrikuleeritud aadlike hulka. Pangaametnikud valiti maapäeval.
Pank väljastas vastavaid pantkirju. Tekkinud konkurentsis Liivimaa Aadli Maakrediidiseltsiga võitis viimane ja suurem osa taludest panditi tegelikult krediitkassale.

Materjal

Säilinud on ainult väike osa Pärnu-Viljandi renditähtede pidaja materjale: kantseleikulude toimik, reglement, maarendi maksmise toimikud 1854–1869, Liivimaa Eesti distrikti makstud rendikupongid 1862. a, asjaajamisdokumendid, väljaläinud kirjade register 1874–1882.

Seonduv aines

EAA 2054-1-1197. Talumaade ostu-müügi korrast 1849–1862.

Seadused

EAA 5224-1-2 (Verwaltungsreglement der Livländischen Bauerrentenbank 1851); Liivimaa 1849. a talurahvaseadus, § 23.