Fondiloend

Sven-Erik Hanson, insener, skaudiliikumise edendaja - EAA.5444
Свен-Эрик Хансон

Ajalugu

Hüüdnimi: Tillu.
Insener, skaudiliikumise edendaja (19.05.1932 Tallinn – 20.03.2007 Stockholm). A: Marje Käär.
Õppis Tallinna J. Westholmi gümnaasiumis, 1944. a
põgenes perekond Rootsi. 1957–1964 õppis Stockholmi Kuninglikus Tehnikaülikoolis, mille lõpetas teede- ja vesiehituse tsiviilinsenerina. Töötas Rootsi Riigi Teedevalitsuses Stockholmis, Östergötlandi teedevalitsuses ja SweRoad AB-s.
Tegutses aktiivselt paljudes Välis-Eesti ühingutes ja organisatsioonides. Ühingu „Esto-kultuur“, Eesti Komitee juhatuse, Eesti Laenu-Hoiuühisuse esinduskogu, sihtasutuse Tulevik (Rootsi) ja Eesti Skautmasterite Kogu Rootsi Koondise juhatuse liige; Rootsi Eestlaste Liidu esinduskogu ja korp! Rotalia juhatuse liige ja esimees; Eesti Rahvusliku Koostöö Keskuse peasekretär; 1979–1982 Eesti Skautide Liidu Keskbüroo esimees (peaskaut), 1980–1988 Eesti Skautlike Noorte Maleva Rootsis juht; 1987–2003 ajakirja Rahvuslik Kontakt (Rootsi) toimetaja.
Autasustatud teenete eest skautluses Gustaf Adolfi medaliga ja Põhjatähe teenetemärgi I järguga. 2006. a autasustati Eesti Vabariigi Riigivapi V klassi teenetemärgiga.

Materjal

S. Hansoni isiklikud dokumendid (1952–2000); ettekannete, sõnavõttude ja artiklite käsikirjad (1951–1991); toimik S. Hansoni osalemise kohta Rootsi sisemaa signaalrügemendi sõpruskonna, Eesti ohvitseride kogu ja Eesti sõjaveteranide ühingu Rootsis tegevuses (1958–1991); märkmikud ja visiitkaardid (1950–1975); toimik korp! Rotalia Rootsi koondise tegevuse kohta ja koondise nimekirjad (1951–1973); külastatud maade ja linnade voldikud, plaanid jm; kirjavahetus (1946–2003) ja postkaardid (1954–2002).
Skauditegevuse juhendid, ringkirjad ja teated; skaudiorganisatsioonide põhikirjad, kodukorrad, edutamiseeskirjad, tegevuskavad ja -aruanded (1954–2001), majandusaruanded ja eelarved (1956–2000), protokollid (1951–2002), nimekirjad (1955–2002), juhtide nimekirjad (1964–1983), matriklid, aadressraamatud (1964–2002); materjalid väljaspool Rootsit asunud skaudiorganisatsioonide kohta (1958–2001); skautide ja gaidide väitekirjad ja referaadid (1952–1990); skautide sünnipäevaõnnitlused, laululehed, järelehüüded lahkunutele jm (1958–1993); päevikud ja märkmikud (1945–1981); toimikud lipkondade tegevuse kohta (1946–1996); skautide fotod ja kirjutised (1963–1964); kirjavahetus Rootsi skautide liidu KFUK-KFUM tegevuse kohta (1950–1995); Tammetähe ja Põhjatähe statuut (1956–2000).
ESTO-76 Rootsi komitee koosolekute protokollid, osavõtjate nimekirjad, korraldava toimkonna kirjavahetus ja arved (1974–1976); toimik Rootsis toimunud ESTO-80 päevade kohta, põhikiri, peakomitee protokollid, kirjavahetus ja finantsaruanded (1977–1982); ESTO-80 organisatsioonide esindajate koosoleku protokoll ja ankeedid (1977); toimik Eesti kultuurifestivali „Estival 83“ korraldamise kohta, põhikiri (1981–1985); ESTO-84 peakomitee ja Rootsi komitee protokollid, tegevuskavad, sõitjate nimekirjad ja majandusaruanded (1982–1985); kirjavahetus ESTO-84 korraldustoimkonna kohta (1981–1985); ESTO-88 üldtoimkonna protokollid ja liikmete nimekirjad, Rootsi komitee protokollid ja kirjavahetus (1985–1989); ürituste kavad ja kirjavahetus (1985–1989); toimik ESTO-88-le korraldatud ühisreiside kohta (1981, 1985–1992); kirjavahetus ESTO-92-le sõitu korraldanud Rootsi komiteede tegevuse kohta (1990–1992); ESTO-96 peakomitee, juhatuse ja noorte toimkonna koosolekute protokollid (1993–1996), kirjavahetus korraldamise (1993–1998), ESTO-96 patrooni ja Eesti Vabariigi presidendi osavõtu (1993–1996) asjus; toimikud Rootsi peakomitee ja Eesti komitee vahelise koostöölepingu, ESTO-96 kavade ja Eesti rahvuskongressi pidamise korra ning läbirääkimiste (1992–1996) ja ESTO-96-ga kaasnenud ürituste kohta (1994–1996); ESTO-96 eelarved ja majandusaruanded (1996) ning trükised; kirjavahetus Eesti päevade korraldamise kohta Krimmis (1998); AS-i Eesti Kultuuripäevad pearaamatud (1982–2000); ESTO-88 ja ESTO-92 pearaamat (1991–2000).
Toimikud Lend Läände maailmalaagrite kohta (1962–1978); Eesti skaudijuhtide kogu, Metsakodu juhatuse ja tulevikufondi koosolekute protokollid (1956–2000); kirjavahetus tegevuse kohta Metsakodus (1954–2000); vabaõhuühing Veskijärve tegevuse toimik (1963–1993), juhatuse koosolekute protokollid ja toimunud ürituste materjalid (1964–2000); toimikud maailmalaagrite korraldamise (1969–2000) ning Austraalias, Kanadas, Saksamaal, Šotimaal (1954–1985) ja Rootsis (1956–1982) toimunud suurlaagrite kohta; hundulaagrist osavõtjate nimekirjad (1952); toimikud Rootsis toimunud hundulaagri „Eesti“ (1954), Metsakodus ja Koitjärvel toimunud laagrite, all-laagrite, õppe- ja spordilaagrite ning Kodumetsa püsilaagri (Eestis) kohta (1958–1993); hundude ning Eesti ja skautluse ajalugu tutvustavad tekstid, laulude sõnad ja laste Kalevipoja-teemalised joonistused (1951–1952); informatsioon skautide ja gaidide ürituste kohta, voldikud jm (1951–1986); toimik skaudijuhtide väljaõppe, rajurite laagrite ning nende tegevuse kohta (1957–1979); artiklite käsikirjad skautluse, rahvusluse jm küsimustes (1962–1991); toimik skautide ja g

Seonduv aines

EAA 5303 — *Eesti Skautlike Noorte Malev Rootsis (koondfond), 477 s, 1944–2004.
EAA 5404 — *Eesti skautlus kui maailma skautluse lahutumatu osa (koondfond), 244 s, 1927–2004.

Kirjandus

Kes on kes Eesti poliitikas 1988–1992. Koostaja Ülo Karu. Tallinn: Eesti Entsüklopeediakirjastus, 1992, lk 15.
Vello Lään. Kes on kes? Kes on kus?: kaugete maade eestlased: lühielulood. Tallinn: Olion, 2011, lk 114–115.