Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Sven-Erik Hanson, insener, skaudiliikumise edendaja - EAA.5444
Свен-Эрик Хансон

Ajalugu

Hüüdnimi: Tillu.
Insener, skaudiliikumise edendaja (19.05.1932 Tallinn – 20.03.2007 Stockholm). A: Marje Käär.
Õppis Tallinna J. Westholmi gümnaasiumis, 1944. a
põgenes perekond Rootsi. 1957–1964 õppis Stockholmi Kuninglikus Tehnikaülikoolis, mille lõpetas teede- ja vesiehituse tsiviilinsenerina. Töötas Rootsi Riigi Teedevalitsuses Stockholmis, Östergötlandi teedevalitsuses ja SweRoad AB-s.
Tegutses aktiivselt paljudes Välis-Eesti ühingutes ja organisatsioonides. Ühingu „Esto-kultuur“, Eesti Komitee juhatuse, Eesti Laenu-Hoiuühisuse esinduskogu, sihtasutuse Tulevik (Rootsi) ja Eesti Skautmasterite Kogu Rootsi Koondise juhatuse liige; Rootsi Eestlaste Liidu esinduskogu ja korp! Rotalia juhatuse liige ja esimees; Eesti Rahvusliku Koostöö Keskuse peasekretär; 1979–1982 Eesti Skautide Liidu Keskbüroo esimees (peaskaut), 1980–1988 Eesti Skautlike Noorte Maleva Rootsis juht; 1987–2003 ajakirja Rahvuslik Kontakt (Rootsi) toimetaja.
Autasustatud teenete eest skautluses Gustaf Adolfi medaliga ja Põhjatähe teenetemärgi I järguga. 2006. a autasustati Eesti Vabariigi Riigivapi V klassi teenetemärgiga.

Materjal

S. Hansoni isiklikud dokumendid (1952–2000); ettekannete, sõnavõttude ja artiklite käsikirjad (1951–1991); toimik S. Hansoni osalemise kohta Rootsi sisemaa signaalrügemendi sõpruskonna, Eesti ohvitseride kogu ja Eesti sõjaveteranide ühingu Rootsis tegevuses (1958–1991); märkmikud ja visiitkaardid (1950–1975); toimik korp! Rotalia Rootsi koondise tegevuse kohta ja koondise nimekirjad (1951–1973); külastatud maade ja linnade voldikud, plaanid jm; kirjavahetus (1946–2003) ja postkaardid (1954–2002).
Skauditegevuse juhendid, ringkirjad ja teated; skaudiorganisatsioonide põhikirjad, kodukorrad, edutamiseeskirjad, tegevuskavad ja -aruanded (1954–2001), majandusaruanded ja eelarved (1956–2000), protokollid (1951–2002), nimekirjad (1955–2002), juhtide nimekirjad (1964–1983), matriklid, aadressraamatud (1964–2002); materjalid väljaspool Rootsit asunud skaudiorganisatsioonide kohta (1958–2001); skautide ja gaidide väitekirjad ja referaadid (1952–1990); skautide sünnipäevaõnnitlused, laululehed, järelehüüded lahkunutele jm (1958–1993); päevikud ja märkmikud (1945–1981); toimikud lipkondade tegevuse kohta (1946–1996); skautide fotod ja kirjutised (1963–1964); kirjavahetus Rootsi skautide liidu KFUK-KFUM tegevuse kohta (1950–1995); Tammetähe ja Põhjatähe statuut (1956–2000).
ESTO-76 Rootsi komitee koosolekute protokollid, osavõtjate nimekirjad, korraldava toimkonna kirjavahetus ja arved (1974–1976); toimik Rootsis toimunud ESTO-80 päevade kohta, põhikiri, peakomitee protokollid, kirjavahetus ja finantsaruanded (1977–1982); ESTO-80 organisatsioonide esindajate koosoleku protokoll ja ankeedid (1977); toimik Eesti kultuurifestivali „Estival 83“ korraldamise kohta, põhikiri (1981–1985); ESTO-84 peakomitee ja Rootsi komitee protokollid, tegevuskavad, sõitjate nimekirjad ja majandusaruanded (1982–1985); kirjavahetus ESTO-84 korraldustoimkonna kohta (1981–1985); ESTO-88 üldtoimkonna protokollid ja liikmete nimekirjad, Rootsi komitee protokollid ja kirjavahetus (1985–1989); ürituste kavad ja kirjavahetus (1985–1989); toimik ESTO-88-le korraldatud ühisreiside kohta (1981, 1985–1992); kirjavahetus ESTO-92-le sõitu korraldanud Rootsi komiteede tegevuse kohta (1990–1992); ESTO-96 peakomitee, juhatuse ja noorte toimkonna koosolekute protokollid (1993–1996), kirjavahetus korraldamise (1993–1998), ESTO-96 patrooni ja Eesti Vabariigi presidendi osavõtu (1993–1996) asjus; toimikud Rootsi peakomitee ja Eesti komitee vahelise koostöölepingu, ESTO-96 kavade ja Eesti rahvuskongressi pidamise korra ning läbirääkimiste (1992–1996) ja ESTO-96-ga kaasnenud ürituste kohta (1994–1996); ESTO-96 eelarved ja majandusaruanded (1996) ning trükised; kirjavahetus Eesti päevade korraldamise kohta Krimmis (1998); AS-i Eesti Kultuuripäevad pearaamatud (1982–2000); ESTO-88 ja ESTO-92 pearaamat (1991–2000).
Toimikud Lend Läände maailmalaagrite kohta (1962–1978); Eesti skaudijuhtide kogu, Metsakodu juhatuse ja tulevikufondi koosolekute protokollid (1956–2000); kirjavahetus tegevuse kohta Metsakodus (1954–2000); vabaõhuühing Veskijärve tegevuse toimik (1963–1993), juhatuse koosolekute protokollid ja toimunud ürituste materjalid (1964–2000); toimikud maailmalaagrite korraldamise (1969–2000) ning Austraalias, Kanadas, Saksamaal, Šotimaal (1954–1985) ja Rootsis (1956–1982) toimunud suurlaagrite kohta; hundulaagrist osavõtjate nimekirjad (1952); toimikud Rootsis toimunud hundulaagri „Eesti“ (1954), Metsakodus ja Koitjärvel toimunud laagrite, all-laagrite, õppe- ja spordilaagrite ning Kodumetsa püsilaagri (Eestis) kohta (1958–1993); hundude ning Eesti ja skautluse ajalugu tutvustavad tekstid, laulude sõnad ja laste Kalevipoja-teemalised joonistused (1951–1952); informatsioon skautide ja gaidide ürituste kohta, voldikud jm (1951–1986); toimik skaudijuhtide väljaõppe, rajurite laagrite ning nende tegevuse kohta (1957–1979); artiklite käsikirjad skautluse, rahvusluse jm küsimustes (1962–1991); toimik skautide ja gaidide kirivõistluse, parvikute võistluste ning küsimustiku „Eestluse küsimus Eesti noorte teadvuses“ vastuste kohta (1970–1985); skautide ja gaidide raamatud ja laulikud (1955–1986); Eesti skautide maleva, laagrite, lastekooride laulusõnad ja noodid.
Toimikud Eesti Komitee (1961–2000), rahvusfondi (1956–1989), Eesti organisatsioonide kongresside (1975–1996) ja filmi „Legendi loojad“ Rootsi ringreisi (1964–1966) kohta; Eesti Rahvusnõukogu arutluskoosolekute protokollid, tegevuse ülevaated ja bülletäänid (1985–1995); Eesti Kultuuri Koondise põhikiri, koosolekute protokollid, tegevuse ülevaated ning kirjavahetus (1962–2002); toimik Eesti noorte tegevuse kohta Stockholmis (1957–1994); toimikud Stockholmi eesti rahvatantsuringi (1956–1958), rahvatantsuühingu Kassari (1960–1982), Eesti gümnaasiumi õpetajate ühingu, Eesti laste suvekodu toimkonna, organisatsiooni 4. juuni ja Välis-Eesti ühingu (1958–1995), E.E.L.K. Rootsi koguduste ja Stockholmi Püha Nikolai peakiriku (1956–1999), Eesti noorte ajakirja Tulehoidja, noorte juhtide kursuste, eksiilfilateelia ja raadioamatööride klubi (1957–1995) tegevuse kohta.
Rootsi eestlaste esinduse põhikiri, esinduskogu saadikute nimekiri (1974–1993), koosolekute protokollid, tegevusaruanded, kirjavahetus esinduse tegevuse kohta (1958, 1963, 1966, 1976–2002; Eesti vangistatud vabadusvõistlejate abistamiskeskuse tegevusaruanded, poliitvangide nimekirjad, sõnavõttude tekstid ja kirjavahetus (1981–1990); noorte rahvaülikooli korraldava toimkonna koosolekute protokollid, osavõtjate nimekirjad, Metsakodu ajaleht jm (1987–1989); sihtasutuse Tulevik juhatuse koosolekute protokollid, liikmete nimekiri ja põhikiri (1960–1993), kirjavahetus sihtasutuse tegevuse korraldamise, noortele ruumide leidmise, maja plaanide ja kulude arvestuse kohta (1959–1994); toimik SA Eesti Päevade, Vabaduse Värava ja Eesti Kultuuripäevade tegevuse kohta (1982–1999); ühingu Estokultuur põhikiri, protokollid, finantsaruanded (1982–2000) ja pearaamatud (1983–1997); toimik Noortefondi, Eesti maja, Eesti Rahvusfondi ja Lend Läände fondi tegevuse kohta (1958–2002); Eesti Rahvusliku Koostöö Keskuse koosolekute protokollid, tegevusaruanded, esinduse valimise nimekirjad, ettekanded jm (1971–1993); ülemaailmse Eesti Kesknõukogu täisnõukogu ja juhatuse koosolekute protokollid (1992–1998); toimik Eesti Vabaduskapitali (1972–1974) ja Eesti Laenu-Hoiuühisuse tegevuse kohta, Rootsi Eesti organisatsioonide nimekiri (1968–1998).
Külalisraamatud (1958–1959); fotod, slaidid ja negatiivid, ajaleheväljalõiked (1965–1987); ürituste kavad, voldikud, piletid, menüüd, meened, kleebised, postkaardid, logoga ümbrikud, skaudisümboolika jm; S. Hansoni tudengipärg, mütsid ja märgid, siiditrükk Tallinna vaatega, nahast ja puidust esemed.

Seonduv aines

EAA 5303 — *Eesti Skautlike Noorte Malev Rootsis (koondfond), 477 s, 1944–2004.
EAA 5404 — *Eesti skautlus kui maailma skautluse lahutumatu osa (koondfond), 244 s, 1927–2004.

Kirjandus

Kes on kes Eesti poliitikas 1988–1992. Koostaja Ülo Karu. Tallinn: Eesti Entsüklopeediakirjastus, 1992, lk 15.
Vello Lään. Kes on kes? Kes on kus?: kaugete maade eestlased: lühielulood. Tallinn: Olion, 2011, lk 114–115.